Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 6 maart 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
zondagsbrief-6-3-2022
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.”
(Kolossenzen 3:12)

Bij de diensten
Op Zondag 6 maart is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk. Voorganger: ds. Steenbergen uit Vlissingen en om 11:00 uur in de Katse kerk, voorganger: de heer Ten Klooster uit Goes.
Wees welkom en vier met ons mee!

Kindernevendienst
In de voorbereiding naar Pasen kunnen de kinderen meedoen aan het project: Ben je klaar voor het Feest?
In de diensten met Kindernevendienst (alle diensten in de Opstandingskerk) zingen wij met de kinderen het speciaal voor dit project gemaakte lied. Dit lied komt in plaats van het lied dat wij normaal zingen als de kinderen naar de nevendienst gaan.
Het projectlied ligt in de kerk. Wilt u het daar laten.
Als u vast wilt kijken, hier kunt u het vinden: Klik op deze regel om het projectlied te zien.

Volgende diensten
Op woensdag 9 maart is er een dienst (Biddag) in de Opstandingskerk om 19:00 uur (voorganger ds. A. Spaans) en een vesper om 19:30 uur in de Katse kerk.
Op zondag 13 maart is er een viering in de Opstandingskerk om 09:30 uur met ds. S. van der Hauw en om 11:00 uur in de Katse kerk met ds. K. van den Broeke.

Kerkenraad
Op maandag 7 maart vergadert de kerkenraad. Aanvang: 19:30 uur in de Opstandingskerk. Het moderamen stelt de kerkenraad een predikant voor. Doel is een overeenkomst aan te gaan voor het verrichten van pastorale arbeid.


Voorstellen beoogde nieuwe predikant
Als de kerkenraad na de kennismaking met de voorgestelde predikant tot een voorgenomen besluit komt om een verbintenis aan te gaan, zal de beoogde kandidaat op woensdag 9 maart om 20:15 uur (na afloop van de biddagdienst) worden voorgesteld aan de gemeente. We hopen natuurlijk die kennismaking af te sluiten door met uw instemming het voorgenomen besluit van de kerkenraad te bekrachtigen. Wij hopen daarom op uw komst (na afloop van de kerkenraad op maandagavond 7 maart zullen wij een nieuwsbericht op de website plaatsen, zodat u zekerheid hebt dat de voorgenomen kennismaking (D.V.) doorgang zal vinden).

Kledinginzameling
Op zaterdag 12 maart is er tussen 09:30 en 11:30 uur Kledinginzameling in de Consistorie van de Opstandingskerk en in Kortgene in het gymlokaal waar de rommelmarkt gehouden wordt. (Ingang Bernhardstraat).
De inzameling vindt eilandelijk plaats vanuit de diaconie ten behoeve van de Stichting HCR die hulp biedt vanuit christelijk perspectief in Roemenië.

40-dagen Heilige Herrie
Ook voor de jeugd en de (oudere) jongeren is er inspiratie op weg naar Pasen.
De organisatie van de Top2000 en de Passion maakt ook in de 40-dagentijd een inspirerende opgang naar het hoogfeest van Pasen met Popmuziek mogelijk. Het is heel eenvoudig. Klik op de link en je kunt meteen meedoen.
Ja, breng mij nu meteen naar de site van 40 dagen Heilige Herrie.

Collecten
Deze week collecteren wij voor:
Allereerst is er door de diaconie besloten tot een extra collecte voor de actie van Jongeren4Jongeren voor hulp aan Oekraïne.J4J zet zich al jaren in voor het kindertehuis van Olena. Dit tehuis bevindt zich ten Noordwesten van Kiev. J4J heeft dagelijks contact met hen en zamelt hulpgoederen in.
Als u wilt helpen, klik op de koppeling:
Ja, ik wil helpen, daarom klik ik op deze regel.
De eerste collecte is bestemd voor: Zending Rwanda, met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boerinnen in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

De mensen die de diensten voorlopig nog van huis uit blijven meemaken vragen wij: Wilt u uw giften overmaken via de bank?

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Orde van dienst: Kats/ Kortgene: lees/download hier.


Orde van dienst: Wissenkerke:


* Bemoediging , Groet en Drempelgebed

* Zingen: Psalm 91: 1, 2 en 5

* Kyriegebed


Acclamatie: Kyrie Eleison Lb. 301-G

* Zingen: Rechter in het licht verheven , Lb. 1008 alle verzen

* Het project voor de 40 dagen: een slinger van verhalen,

we zingen het projectlied met het couplet van 6 maart (melodie: luisteren)

Dienst van de Schrift

*Gebed van de zondag

* Lezen Psalm 72 : 1 t/m 8

* Zingen Psalm 72: vers 4 en 6

* Lezing Lucas 4: 1 t/m 13

* Zingen: Acclamatie Heer Gij hebt woorden van eeuwige leven Lb.339-F

* Verkondiging

* Zingen: God roept de mens op weg te gaan, Lb. 542 alle verzen

* Inzamelen van de gaven, de kinderen komen terug en we hangen een poster op

* Dank- en voorbeden , stil gebed en Onze Vader

* Slotlied: Een mens te zijn op aarde, Lied 538 alle verzen.

* Zending en zegen + gezongen Amen.


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus