Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 27 februari 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Bij de diensten
Op Zondag 27 februari is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk. Voorganger: ds. S. van der Hauw, Noordgouwe en om 11:00 uur in de Katse kerk, voorganger: ds. N. Vlaming, Utrecht, Maaltijd van de Heer
Wees welkom en vier met ons mee!
Het Covid beleid is teruggebracht tot niesen in je ellenboog en regelmatig handenwassen. Wij adviseren nog een mondkapje bij verplaatsen, maar het is niet meer verplicht. Wij adviseren nog afstand houden, maar de 1,5 meter is niet meer verplicht. Dus u bent weer gewoon welkom in de kerk! Laten we samen zoeken naar oplossingen voor mensen die laten merken de 1,5 meter nog wel te believen, bijvoorbeeld omdat zij iemand met een kwetsbare gezondheid thuis hebben.

Heilig Avondmaal en Maaltijd van de Heer
Zondag vindt om 11:00 uur de viering van de Maaltijd van de Heer plaats in de Katse kerk.
Op Witte Donderdag hopen wij ook in de Opstandingskerk de viering van het Heilig Avondmaal te hervatten.

Kindernevendienst
Goed nieuws voor de kinderen: zondag wordt de kindernevendienst hervat. Fijn dat dit nu komt, zodat in de voorbereiding naar Pasen alle kinderen mee kunnen doen aan het project: Ben je klaar voor het Feest? We verheugen ons de kinderen weer hier te mogen zien.
In de diensten met Kindernevendienst (alle diensten in de Opstandingskerk) zingen wij met de kinderen het speciaal voor dit project gemaakte lied. Dit lied komt in plaats van het lied dat wij normaal zingen als de kinderen naar de nevendienst gaan.

Volgende diensten
Op woensdag 2 maart om 17:30 uur (half zes) gaat ds. Rene de Reuver voor in een korte dienst waarin wij bidden voor vrede in Oekraïne. U kunt deze viering bijwonen via NPO2. De dienst duurt 25 minuten, tot vijf voor zes.

Op zondag 6 maart bent u opnieuw welkom in een viering van PG De Ontmoeting in de Opstandingskerk te Wissenkerke. Aanvang 09:30 uur. Voorganger: ds. J. W. Steenbergen, Vlissingen. Ook dan hopen wij weer een dienst in de Katse kerk te houden om 11:00 uur. Voorganger: pastor Harm ten Klooster.

40-dagentijd
De voorbereiding voor het Paasfeest begint voor ons allen op dinsdag 1 maart met de as-bereiding in Kats. Aanvang: 19:30 uur in de Kerktuin. Op 2 maart beginnen de eilandelijke vespers op de woensdagavonden in de Katse kerk. Aanvang: 19:30 uur.
In de vieringen op de zondagen zingen we met de kinderen het projectlied. En voor de oudere jongeren is er de mogelijkheid mee te doen met Heilige Herrie. Meer informatie over deelname verderop in deze Zondagsbrief en in de agenda op de website.

Kerkenraad
Op maandag 7 maart vergadert de kerkenraad. Aanvang: 19:30 uur in de Opstandingskerk.

Ambtsdragers
Op dit moment zijn er in de kerkenraad drie vacatures. Twee voor ouderling en één voor een diaken.
Kent u personen met wie wij het gesprek kunnen aangaan om te onderzoeken of het misschien hun roeping kan zijn? Meld het alstublieft aan de scriba.
Ook is de kerkenraad dringend op zoek naar personen die het werk in de werkgroep Oud Papier Wissenkerke kunnen overnemen van degenen die het nu al zeer veel jaren doen. Zonder dit vrijwilligerswerk verliezen wij een belangrijke inkomstenbron. Ga alstublieft bij uzelf na of dit misschien op uw weg kan liggen en laat het weten aan Maris Geelhoed of Jan Bareman.

Gemeenteavond
De geplande gemeenteavond (die zou plaatsvinden op woensdag 9 maart) wordt verplaatst naar een nader te bepalen en aan te kondigen datum. Door wijzigingen in de verwerking van de gegevens, lukt het ons niet meer de gemeenteavond met de biddag te combineren. De kerkenraad zal daarom een nieuwe datum voor de gemeenteavond vaststellen.

Kledinginzameling
Op zaterdag 12 maart is er tussen 09:30 en 11:30 uur Kledinginzameling in de Consistorie van de Opstandingskerk en in Kortgene in het gymlokaal waar de rommelmarkt gehouden wordt. (Ingang Bernhardstraat).
De inzameling vindt eilandelijk plaats vanuit de diaconie ten behoeve van de Stichting HCR die hulp biedt vanuit christelijk perspectief in Roemenië.

40-dagen Heilige Herrie
Ook voor de jeugd en de (oudere) jongeren is er inspiratie op weg naar Pasen.
De organisatie van de Top2000 en de Passion maakt ook in de 40-dagentijd een inspirerende opgang naar het hoogfeest van Pasen met Popmuziek mogelijk. Het is heel eenvoudig. Klik op de link en je kunt meteen meedoen.
Ja, breng mij nu meteen naar de site van 40 dagen Heilige Herrie.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.

Collecten
U heeft het al in de Zondagsbrief kunnen lezen: wij gaan weer collecteren in de kerk. Bij de uitgang voorlopig nog. We geven de zakken nog niet door in de rijen.

Deze week collecteren wij voor: Stichting Talokoto Voor hulp aan kansarme kinderen in Gambia. Meer informatie op de achterzijde van het NBKerkblad en op de website: https://www.pgdeontmoeting.nl/nieuws/zondag-27-februari-collecteren-wij-voor-stichting-talokoto/
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

De mensen die de diensten voorlopig nog van huis uit blijven meemaken vragen wij: Wilt u uw giften overmaken via de bank?

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van dienst: Kortgene / Kats: lees/download hier


Ode van dienst Wissenkerke:Welkom door ouderling van dienst

Lied Psalm 150 a : 1, 2 en 4

Stil gebed - Votum en groet

Lied 858 : 1, 2, 3 en 4

Kindernevendienst , zingen: Wij gaan even uit elkaar…

Kyrië-g e b e d

Loflied : 705: 1 en 2

G e b e d bij de opening van het Woord

Lezingen Nieuwe Bijbelvertaling (2004) Mattheüs 11:2-6 en 15: 21-28

Ton Johannes in de gevangenis….t/m…geen aanstoot neemt.

En weer vertrok Jezus...t/m. ..haar dochter genezen.

Lied 834 : 1, 2 en 3

V e r k o n d i g i n g Thema: Grenzen doorbreken

Orgelspel

Lied 713 : 1, 2 en 5

Mededelingen - Inzameling van de gaven- Gebeden

Lied 793 1 en 2

Zegen en gezongen Amen
De situatie in Oekraïne is erg onvoorspelbaar op dit moment. Vele mensen besluiten om te vluchten voor het naderende geweld.

Deze zondag vragen wij uw voorbede voor de Oekraïense bevolking.

KIA (Kerk in Actie) heeft een grote inzamelingsactie op touw gezet en wij, als diaconie van De Ontmoeting, willen daar ook graag een handje bij helpen.

Volgende week zondag willen we een inzameling houden voor de Oekraïense bevolking. Het zal een extra collecte worden buiten de collectes die op het rooster staan.

Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken o.v.v. hulp Oekraïne of een gift doen in de collectezak bij de deur.

Kerk-27-02-2022
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus