Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 13 februari 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Bij de diensten
Op Zondag 13 februari is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk. Voorganger: ds. R.H.M. de Jonge, Leiden uit Leiden.
Om 11:00 uur is er een dienst in de Katse kerk. Voorganger: pastor Harm ten Klooster.
Wees welkom en vier met ons mee!

Volgende diensten
Op zondag 20 februari bent u opnieuw welkom in een viering van PG De Ontmoeting in de Opstandingskerk te Wissenkerke. Aanvang 09:30 uur. Voorganger: ds. G. Ruitenburg, Zoutelande.
Ook dan hopen wij weer een dienst in de Katse kerk te houden om 11:00 uur. Voorganger: Pastor Harm ten Klooster. ds. G Ruitenberg, Zoutelande

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.

Financiën
Deze week collecteren wij voor: Noodhulp: Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal. Meer infomatie op de achterzijde van het NBKerkblad.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Orde van dienst: Kats lees en/of download hier.

Orde van dienst: Wissenkerke:

Mededelingen
Psalm 95 : 1
Votum en groet
Psalm 95 : 4
Kyriëgebed
Gezang 272: 1 en 4 (Wij zoeken in uw huis uw aangezicht , o Here)
Woord tot de kinderen thuis
Kinderlied: Gezang 531: 1 (Jezus die langs het water liep)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 2 : 1 – 12
Gezang 213: 1, 2 en 3
Preek
Gezang 623: 1 en 4 (O hart, spring op vol vreugde)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collectemoment
Psalm 32 : 1 en 3
Zegen + 3x amen.

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus