Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 6 februari 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
liturgie 1 feb 1953
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en in de kerk of thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 6 februari 2022

voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


Bij de diensten

Op Zondag 6 februari is er om 09:30 uur een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk. Voorganger: ds. Karin van den Broeke. Wij herdenken de Watersnoodramp en vieren het goede dat daar als antwoord vanuit de Geestkracht in mensen uit voortgesproten is.


In deze dienst nemen wij ook officieel afscheid van Conny Slotema als ouderling.


Wees welkom en vier met ons mee!

Er is deze zondag GEEN dienst in de Katse kerk.


Volgende diensten

Op zondag 13 februari bent u opnieuw welkom in een viering van PG De Ontmoeting in de Opstandingskerk te Wissenkerke. Aanvang 09:30 uur. Voorganger: ds. R.H.M. de Jonge, Leiden.

Iets later op zondag 13 februari hopen wij weer een dienst in de Katse kerk te houden om 11:00 uur. Voorganger: Pastor Harm ten Klooster.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.


Rommelmarkt

Morgen, 5 februari is er weet Rommelmarkt ten behoeve van de instandhouding van de Nicolaaskerk. D' Ouwe Schole, Julianastraat / Bernhardstraat, Kortgene. U bent welkom van 10:00 - 15:00 uur.


Financiën

Deze week collecteren wij voor:

In de eerste collecte voor: Werelddiaconaat, dat immers in de nasleep van deze Ramp zijn oorsprong kent. Daarom collcteren we dit keer voor het Werelddiaconaat: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. Zie voor verdere toelichting de liturgie die u kunt openen door te klikken op de afbeelding onder dit bericht.

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandKlik op de afbeelding hieronder voor de Orde van dienst: 6 februari 2022

liturgie 6-2-2022 herdenking 1 feb 1953
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus