Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 31 juli 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger Wissenkerke: ds. Datema

Voorganger in Kats: dhr. K. Blok


Orde van dienst in Kats: download/lees hier

Orde van dienst in Wissenkerke: onderstaand
Mededelingen

Aanvangslied psalm 67:1,2,3

Stil gebed

Votum en groet

Kindernevendienst ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Kyriegebed

Lied psalm 145:1, 4,6

Gebed opening Schriften

1e Lezing Prediker 2:1-11

Lied 794: 1,2

2e Lezing Lucas 12: 13-21

Lied 718:1,2.3

Verkondiging

Orgelspel

Lied 723:1,2

Overige mededelingen ouderling

Gebeden

Slotlied 905:1,2,3,4

Zegenbede

Amen 431c

Collecte bij de uitgang

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus