Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 7 maart 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 7 maart 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en KortgeneNooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen..’
(Lied 210:2)

Bij de diensten
Zondag 7 maart is de Derde Zondag van de Veertigdagentijd. Zondag Oculi Mei. Zondag ‘Mijn ogen zijn gevestigd’.

In deze veertigdagentijd lezen we delen uit het Johannes-evangelie, waarin ‘het spoor van de liefde’ getekend wordt. Deze zondag komt ‘Jezus als weg’ naar voren. ‘Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen’, luidt het in de Bijbel in Gewone Taal.

Ook deze zondag maken we weer gebruik van door gemeenteleden ingezongen en gespeelde liederen, ook u als gemeente bent ‘zelf’ weer te horen. Daarnaast zijn er voor deze week twee liederen waarbij we opnamen van het Vocaal Theologen Ensemble horen: deze liederen zijn rechtenvrij beschikbaar gesteld.

Zondag 7 maart is de online-kerkdienst om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze periode van online-diensten zijn de diensten op de derde zondag van de maand vanuit Kats-Kortgene, de overige diensten vanuit Wissenkerke-Geersdijk. De online-diensten zijn live of later te beluisteren via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Voor ouders met kinderen zijn er gedurende de Veertigdagentijd verschillende items zichtbaar op de website van de kerk. Het is mogelijk om zelf het materiaal te bekijken en te gebruiken dat normaal gesproken bij de kindernevendienst aan bod zou komen. Thema is in deze periode ‘Een spoor van liefde’. U wordt doorgeleid naar ww.debijbel.nl, voor ‘Bijbel Basics’. Voor gebruik is wel nodig dat u een (gratis) account aanmaakt. Van Kerk in Actie is ook leuk materiaal zichtbaar gemaakt. Een vrolijk lied, en we zien hoe Rainbow de Duif de wereld verkent.

De eerstvolgende online-dienst vinden plaats op woensdag 10 maart, om 19.00 uur, (Biddag!) en op zondag 14 maart, om 9.30 uur, vanuit de Opstandingskerk te Wissenkerke. Voorganger zal in beide diensten ds. Karin van den Broeke zijn.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Kledinginzameling door de diaconie
Volgende week zaterdag is het zover! Op zaterdag 13 maart een kledinginzamelingsactie gehouden wordt: https://www.pgdeontmoeting.nl/nieuws/inzameling-van-kleding-en-linnengoed-voor-stichting-hcr-hulp-aan-roemenie/

Online gespreksbijeenkomsten
De pastorale raad heeft besloten voor de maand maart opnieuw twee momenten te prikken waarop online ontmoetingen plaatsvinden. Inhoud van de bijeenkomsten is gericht op uitwisseling: ‘hoe gaat het met je in deze coronatijd?’ Om structuur aan de bijeenkomsten te geven biedt de predikant enkele bezinnende teksten aan die de tongen los kunnen maken.
Data: dinsdag 16 maart, 19.30 - 20.45 uur en woensdag 17 maart, 14.00 - 15.15 uur.
U kunt zich aanmelden bij de predikant: kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl
Pastorale raad

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.
Orde van Dienst voor zondag 7 maart 2021, online dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting,

Opstandingskerk te Wissenkerke


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Muziek: diverse gemeenteleden en Vocaal Theologisch Ensemble

Orgelspel: variatie op psalm 42

Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 210: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Kindermoment

Lied: Wij zijn voor even uit elkaar

Wij zijn voor even uit elkaar,

maar delen toch het licht

dat licht vertelt ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Ooit zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar.

Het is voor allemaal.


Gebed om ontferming

Acclamatie: 368d

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 20, 1-17

Lied: psalm 25a

Schriftlezing: Johannes 14, 1-7

Lied: 540

Overweging

Lied: 324

Mededelingen door ouderling van dienst

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 729

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel: Variatie op psalm 25

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus