Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 28 februari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 28 februari 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en KortgeneVelen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten.’
(Lied 970:4)

Bij de diensten
Zondag 28 februari is de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd.

We lezen op deze zondag het verhaal van de voetwassing door Jezus. Wie is bereid om de nederige klussen op te pakken? En van wie kun je verdragen dat ze jou ‘dienen’? Het spoor van liefde dat Jezus ons toont, confronteert ons met prikkelende vragen.

Ook deze zondag maken we weer gebruik van door gemeenteleden ingezongen en gespeelde liederen. Bij het merendeel van de liederen van deze week is Suus de Moor organiste en Krijn Begthel zanger. Jan Bareman verzorgt de techniek. Ook hoort u deze week wellicht uzelf opeens zingen: voor één van de liederen is gebruik gemaakt van een opname van een kerkdienst van enkele jaren geleden. We proberen in deze periode verschillende middelen te gebruiken om u thuis een volwaardige kerkdienst te laten beleven. Dank aan allen die dit mede mogelijk maken!

Zondag 28 februari is de online-kerkdienst om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze periode van online-diensten zijn de diensten op de derde zondag van de maand vanuit Kats-Kortgene, de overige diensten vanuit Wissenkerke-Geersdijk. De online-diensten zijn live of later te beluisteren via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Voor ouders met kinderen is het mogelijk om zelf het materiaal te bekijken en te gebruiken dat normaal gesproken bij de kindernevendienst aan bod zou komen. Op ww.debijbel.nl vindt u ‘Bijbel Basics’. Voor gebruik is wel nodig dat u een (gratis) account aanmaakt.

De eerstvolgende online-dienst vindt plaats op 7 maart, om 9.30 uur, vanuit de Opstandingskerk te Wissenkerke. Voorganger zal dan ds. Karin van den Broeke zijn.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Kledinginzameling door de diaconie
Noteert u alvast dat er op zaterdag 13 maart een kledinginzamelingsactie gehouden wordt: https://www.pgdeontmoeting.nl/nieuws/inzameling-van-kleding-en-linnengoed-voor-stichting-hcr-hulp-aan-roemenie/


Online gespreksbijeenkomsten
De pastorale raad heeft besloten voor de maand maart opnieuw twee momenten te prikken waarop online ontmoetingen plaatsvinden. Inhoud van de bijeenkomsten is gericht op uitwisseling: ‘hoe gaat het met je in deze coronatijd?’ Om structuur aan de avond te geven biedt de predikant enkele bezinnende teksten aan die de tongen los kunnen maken.
Data: dinsdag 16 maart, 19.30 - 20.45 uur en woensdag 17 maart, 14.00 - 15.15 uur.
U kunt zich aanmelden bij de predikant: kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl
Pastorale raad

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.
Liturgie voor zondag 28 februari 2021, online dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting,

Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 213: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Kinderlied:

Wij zijn voor even uit elkaar,

maar delen toch het licht

dat licht vertelt ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Ooit zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar.

Het is voor allemaal.

Gebed om ontferming

Kyrielied: 547

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de profeten: I Koningen 19, 9-18

Lied: psalm 65: 1 en 6

Lezing van het evangelie: Johannes 13, 1-5.12-17

Lied: 970

Overweging

Lied: 840: 1 en 2

Mededelingen door ouderling van dienst

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 885

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus