Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 21 februari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

God, houd uw oog op ons gericht’

Afgelopen woensdag zijn we de Veertigdagentijd ingegaan. Vandaag is het de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd.

Dit jaar lezen we op zondag Invocabit, in het voetspoor van het verhaal dat aan de kinderen wordt aangereikt, het verhaal van Maria die Jezus zalft. Een mooi verhaal aan het begin van de Veertigdagentijd: Maria wijst vooruit naar het lijden dat zal volgen. De spanningen rond de weg die Jezus gaat tekenen zich ook onmiddellijk af in dit verhaal. ‘Had dat geld niet beter naar de armen gekund?’

Met de diensten gaan we door op de in de afgelopen weken ingeslagen weg. Gemeenteleden die een bijdrage leveren aan de muziek zijn we zeer dankbaar: doordeweeks worden er opnamen gemaakt die we op de zondagen kunnen gebruiken. Nu we enigszins op weg zijn, lukt het ook om in de diensten een variëteit aan stemmen te gebruiken. Deze week zijn, vooral de stemmen van Anja Kopmels en Corella Nijsse te horen. Anja wordt op het orgel begeleid door Henk Tazelaar, Corella en Kees Nijsse hebben ook eigen begeleiding opgenomen.

Zondag 28 februari is de online-kerkdienst om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze periode van online-diensten zijn de diensten op de derde zondag van de maand vanuit Kats-Kortgene, de overige diensten vanuit Wissenkerke-Geersdijk. De online-diensten zijn live of later te beluisteren via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Voor ouders met kinderen is het mogelijk om zelf het materiaal te bekijken en te gebruiken dat normaal gesproken bij de kindernevendienst aan bod zou komen. Op ww.debijbel.nl vindt u ‘Bijbel Basics’. Voor gebruik is wel nodig dat u een (gratis) account aanmaakt.

Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

De eerstvolgende online-dienst vindt plaats op 28 februari, om 9.30 uur, vanuit de Opstandingskerk te Wissenkerke. Voorganger zal dan ds. Karin van den Broeke zijn.

Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072

Protestantse gemeente De Ontmoeting, De Katse Kerk

Zondag INVOCABIT , ‘Roept hij Mij, Ik zal antwoorden’ , Eerste zondag van de Veertigdagentijd

INTREDE
Orgelspel - Stilte - Klokgelui
Welkom


Aanvangslied 281: 1, 2 en 3

Onze hulp is de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.

God, op wie wij vertrouwen,
vernieuw en verdiep in ons
door deze inkeer van veertig dagen
ons verstaan van de weg
die Uw Zoon is gegaan.
Versterk onze bereidheid
Hem te volgen op die weg.

Lied: 538: 2 en 4

Roep om ontferming

Kyrie: 301d

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

DE SCHRIFTEN
Lezing uit de Tora - Genesis 9, 8-17
Antwoordpsalm: 91a

Lezing uit het heilig Evangelie – Johannes 12, 1-8
eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie op het Evangelie : 339f
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U.

Prediking
Preeklied: 563 (luisterlied)

GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden.

In Memoriam
Lied: 961

Voorbede en stil gebed

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 536

Zegen

Amen - 431c
Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus