Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 17 februari 2021 - Aswoensdag

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Aswoensdag - online bezinningsmoment 2021 - Katse Kerk

Aanvang: 19.30 uur

Welkom - door ambtsdrager van dienst

Inleiding

VOORBEREIDING

Lied 845

Gebed

De Schriften

Lezing uit de Profeten – Jesaja 58, 1-10

Lied 537: 1 en 2

Lezing uit de Brieven – Filippenzen 2, 3-8

Psalm 57: 1-4 en 8-12 antifoon 1

2 Wees mij genadig, God, wees mij genádig, *

want bij u is mijn leven gebórgen.

In de schaduw van uw vleugels zal ik schúilen, *

tot het doodsgevaar is gewéken.

3 Ik roep tot God, de Allerhóogste, *

tot God, die mij beschérmt.

4 Uit de hemel zal hij hulp sturen, °

wie mij bedreigt wordt smadelijk verjáagd. * sela

Ja, God stuurt mij zijn liefde en tróuw.


(Mijn hart is gerust….)

8 Mijn hart is gerust, o God, °

mijn hart is gerúst, *

ik wil voor u zingen en spélen.

9 Ontwaak, mijn ziel, ontwaak met harp en líer, *

ik wil het morgenrood wékken.

10 U, Heer, zal ik loven onder de vólken, *

over u zingen voor alle náties.

11 Hemelhoog is uw líefde, *

tot aan de wolken reikt uw tróuw.

12 Verhef u boven de hémelen, God, *

laat uw glorie heel de aarde vervúllen.

(Mijn hart is gerust….)

Lezing uit het Evangelie – Matteüs 6, 16–21

Uitleg en Verkondiging

Lied 537: 3 en 4

Stilstaan bij OPLEGGING VAN DE AS

Gebed van boete en verzoening

Voor U belijd ik, almogende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat ik gezondigd heb, in gedachte, woord en daad, in het kwade, dat ik heb gedaan en in het goede dat ik heb nagelaten.
Vergeef mij en wees mij genadig.
De almachtige en barmhartige God
ontferme zich over u,
Hij vergeve uw zonden en geleide u tot het eeuwige leven.

Amen

Voor U belijd ik, almogende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat ik gezondigd heb, in gedachte, woord en daad, in het kwade, dat ik heb gedaan en in het goede dat ik heb nagelaten.
Vergeef mij en wees mij genadig.
De almachtige en barmhartige God
ontferme zich over u,
Hij vergeve uw zonden en geleide u tot het eeuwige leven.
Amen

Askruisje

In gedachten ontvangen we het askruisje

v.: Bekeer u en geloof het Evangelie.

GEBEDEN

Onze Vader

Voorbede, afgesloten met 198

Slotgebed

Slotlied 536

Zending en Zegen

Zending

Zegen (beantwoord met gezongen amen, 431C)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus