Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 7 februari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.


‘Alle wind en alle weer,
Alles wat er gaat tekeer,
Angstaanjagend in uw kracht,
Wees de weerklank van Gods macht. ’

De eerste zondag van februari is traditiegetrouw Werelddiaconaatszondag. We gedenken op die zondag de Watersnoodramp die ook ons eiland trof in de nacht van 31 januari op 1 februari. Eens in de vijf jaar doen we dat met een viering die heel nadrukkelijk rondom ‘De Ramp’ is opgebouwd, gedurende de andere jaren ontkomen we er niet aan onze gedachten toch naar die verschrikkelijke nacht, met al haar gevolgen, uit te laten gaan. Het motiveert ons om wereldwijd om ons heen te kijken naar wie er getroffen wordt door rampen.
We lezen deze zondag het begin van het bijzondere bijbelboekje Jona. Ook het materiaal voor de kinderen is hierop gebaseerd.

Helaas geldt nog steeds dat er zelfs niet door een klein groepje gezongen mag worden tijdens de dienst. Voor deze week hebben Suus de Moor en Kees Blok (met ondersteuning in de opnametechniek door Jan Bareman) de liederen ingezongen. In de komende weken bouwen we repertoire op door verschillende solisten liederen op te laten nemen. U zult merken dat er daardoor een steeds grotere verscheidenheid aan stemmen in de diensten komt.

In de afgelopen weken hebben twee groepjes gemeenteleden een online-groothuisbezoek gehouden. De eerste indrukken bij predikant en pastorale raad zijn positief. Als u wat dit betreft ideeën of behoeften heeft: meldt het ons!

Zondag 7 februari is de online-kerkdienst om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze periode van online-diensten zijn de diensten op de derde zondag van de maand vanuit Kats-Kortgene, de overige diensten vanuit Wissenkerke-Geersdijk. De online-diensten zijn live of later te beluisteren via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hier aan.

De Werelddiaconaatscollecte is deze zondag bestemd voor Delta voor Indonesië:
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden.
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!
Nu we als Classis Delta gedurende drie jaar aandacht besteden aan Indonesië staan daarbij drie verschillende projecten centraal: Javaanse boeren, Straatkinderen in Yogjakarta en Sterke Vrouwen in Papoea.

Voor ouders met kinderen is het mogelijk om zelf het materiaal te bekijken en te gebruiken dat normaal gesproken bij de kindernevendienst aan bod zou komen. Op ww.debijbel.nl vindt u ‘Bijbel Basics’. Voor gebruik is wel nodig dat u een (gratis) account aanmaakt.

Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Ga daarvoor naar www.pgdeontmoeting.nl en vraag een inlogcode aan bij scriba@pgdeontmoeting.nl .

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

De eerstvolgende online-dienst vindt plaats op 14 februari, om 9.30 uur, vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. Voorganger zal dan ds. Karin van den Broeke zijn.

Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Liturgie voor zondag 7 februari 2021, online dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting,

Opstandingskerk te Wissenkerke


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 283 (vijf coupletten)

Stil Gebed

Votum en Groet

Gebed om ontferming

Glorialied: 154b: 1, 2, 3, 4 en 8

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de profeten: Jona 1, 1-16 en 2, 1-2 en 11

Lied: psalm 93: 1 en 2

Lezing van het evangelie: Marcus 1, 29-39

Lied: 919: 1 en 2

Overweging

Lied: 837: 1 en 4

Mededelingen door ouderling van dienst

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 425

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus