Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 24 januari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Dienst op zondag 24 januari 2021 in de Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: Ds. A. Spaans

Organist: Suus de Moor

Orgelspel voor de dienst

Binnenkomst, welkom en mededelingen

Lied 837:1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied/Psalm 63:1 en 2

Kyriegebed

Glorialied: Psalm 97:5 en 6

Gebed om Gods Woord en Geest

Schriftlezing: 2 Koningen 6:8-17

Lied 91a:1 en 2

Schriftlezing: Marcus 1:9-13 en 1 Johannes 5:17-21

Lied 687:2 en 3

Uitleg en verkondiging. Tekst: Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. (Marcus 1:13)

Lied 538:1 en 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”

Lied 150a:1 en 2

Zegen, beantwoord met amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus