Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 3 januari 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 3 januari 2021

voor de gezamenlijke online dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting vanuit de Opstandingskerk te Wissenkerke

Met na afloop van de dienst de gelegenheid elkaar ONLINE alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar (zie de korte uitleg onderaan deze Zondagsbrief)


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Henk Tazelaar

Ouderling van Dienst: Leanne Wisse

Diaken van Dienst: Karin Leendertse


Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 513

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 210: 2 en 3

Kindermoment

Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht.

Wij gan voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Glorialied: 304

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de Profeten: Micha 6, 1-8

Lied: psalm 72: 1 en 2

Lezing van het evangelie: Matteüs 2, 1-12

Lied: 526: 1

Overweging

Orgelspel

Lied: 496: 1 en 3

Mededelingen door ouderling van dienst

Inzameling van gaven

In Memoriam Aartje Marina Geelhoed - de Wild

Lied 730:1

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 425

Zegen

Amen (431c)

Na afloop van de dienst gelegenheid elkaar heil en zegen te wensen voor het nieuwe jaar.

Ga naar: pgdeontmoeting.nl/nieuws/nieuwjaarswensen-online/

Op deze bladzijde vindt u een uitleg en onderaan een link naar de online bijeenkomst waar alle gemeenteleden elkaar een voorspoedig 2021 kunnen wensen.

Wij zien u na afloop van de dienst graag in de online-bijeenkomst nieuwjaarswensen.

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus