Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 27 december 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Top 2000 Kerkdienst 2020, ‘Roller Coaster’

gemeente De Ontmoeting - online-dienst vanuit Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Dienst voorbereid en uitgevoerd door jongeren en leden jeugdraad

Zie voor de teksten van de liederen de uitgebreide liturgie in de bijlage in het PDF-bestand (klik op deze koppeling).

Lied vooraf: Trijntje Oosterhuis - Ken je mij

(bewerking van psalm 139 door Huub Oosterhuis)
Welkom door Ouderling van Dienst

Openingslied Danny Vera - Roller Coaster

Votum en Groet

Lied: Stef Bos - Ik kan het niet alleen

Gedicht

Soms als je eenzaam bent

Lied: Guus Meeuwis - Geef mij nu je angst

Overweging

Lied: Boudewijn de Groot - Avond

Mededelingen door Ouderling van Dienst

Gedicht

2020

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader Onze Vader, onze Vader, ging Uw naam maar in het rond,

als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron

Werd Uw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard.

Dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld;

geef het brood van alledag

Dat wij delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn.

Maar vernietig al wat kwaad is,

Onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud ?

Door wie anders, Onze Vader,

door wie anders dan door U.

Gedicht:

Even geen handdruk,

Slotlied Ramses Shaffy - Zing, vecht, huil, bid

Zending en Zegen

Amen (431c)

Na de dienst, nogmaals Danny Vera - Roller Coaster

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus