Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief Eerste Kerstdag morgendienst 25-12-2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor Kerstmorgen 2020

Dienst, te houden in Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Elisabet Blok

Zanggroep: Karin Leendertse, Rachel Will, Krijn Begthel, Leanne Wisse

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: O kom, o kom, Immanuel (Liedboek voor de kerken 1973, gezang 125: 1 en 3)

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 473: 1 en 3

Kyriëgebed

Glorialied: 487

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 52, 7-10

Lied Psalm 98: 3 en 4

Schriftlezing: Johannes 1, 1-14 en 18

Lied 488: 1, 2 en 5

Verkondiging

Lied 506

Mededelingen door Ouderling van Dienst

Dankgebed en Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied 503

Zegen

Amen (431c)


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus