Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Dankdag 18 november 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Dankdag voor gewas en arbeid, 18 november 2020

Dienst, te houden in de Opstandingskerk in Wissenkerke

Voorganger: ds. K. vd Broeke
Organist: Kees


Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: psalm 84: 1, 3 en 6

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 218: 2 en 4

Kyriegebed

Glorialied: 304

Lied: 981: 1, 2 en 3

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 2, 4b - 7

Lied: 718: 2 en 4

Schriftlezing: Deuteronomium 24, 14-20

Lied: 235 (3x)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 146c: 1, 4 en 5

(Mededelingen)

Inzameling van de gaven

Gebeden

Slotlied: 248 (vier coupletten)

Zegen (431c)

Amen (gezongen)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus