Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 15 november 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 15 november 2020, 9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de Moor


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 217: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 217: 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 867 (twee coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing uit de Brieven: I Korinthe 12, 12-22

Lied: psalm 98: 1 en 3

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 25, 31-46

Lied: 912: 1, 2 en 6

Verkondiging

Lied: 975: 1 en 3

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 825: 1 en 5

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus