Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 1 november 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
1 november, Zendingsdienst
Thema: Sterke vrouwen en gemeenschap der heiligen.

Voorganger: ds. J. de Lange

Orgelspel voor de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: 287 : 1, 2 en 5 – Rond het licht dat leven doet
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 138 : 1 en 2
Drempel – en Kyriëgebed
Zingen: Psalm 138 : 3 en 4
Kindermoment - Lied: ‘Wij zijn voor even uit elkaar en delen toch het licht’
Schriftlezing: Handelingen 16 : 11 t/m 15 à
Zingen: Lied 975: 1 en 3 - Jezus roept hier mensen samen
Verkondiging
Zingen: Lied 969 - In Christus is noch west noch oost
Mededelingen vanuit de kerkenraad/diaconie
à filmpje project op beamer, link op Facebook / nieuwsbrief. https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
Het gaat om het filmpje van “cursist Seba”
Beamerteams: is meegestuurd met deze mail liturgie of (KPL) al door Ezra gemaild.

Gebeden
Slotlied: 425 – Vervuld van uw zegen
Zegen
Amen
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus