Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 25 oktober 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 25 oktober 2020, 9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Kees Borgdorff


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 216: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 216: 3

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 304

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: II Koningen 2, 1-14

Lied: psalm 103: 4 en 8

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 22, 34-46

Lied: 793: 1 en 2

Verkondiging

Lied: 322

Mededelingen vanuit de kerkenraad

In Memoriam

Lied: 730: 1

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 289, 1 en 3

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus