Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 27 september 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Dienst in Wissenkerke, zondag 27 september 2020.

Voorganger: dhr. A. Slabbekoorn

Organist: Kees

Welkom en mededelingen

100:1,2,3,4: Juich Gode toe, bazuin en zing

Stilte moment

Votum, groet

906:1,8: God is tegenwoordig, God is in ons midden

Kinderen nevendienst: We gaan voor even uit elkaar

Samenvatting van de wet

413:3: Heer, ontferm U over ons

Gebed opening Woord


Lezingen:

1e lezing: Leviticus 16:1-10, 22,30,31

2e lezing: Hebr. 4:14-16 en 9:11,12

Thema: Jom Kippoer, grote verzoendag

412:4,5: U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit

Preek

Orgelspel


103:3,4: Hij is een God van liefde en genade

Mededelingen kerkenraad

Dankgebed, Onze Vader

Collecte

415:1,2: Zegen ons, Algoede

Zegen

415:3: Amen, amen, amen

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus