Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 13 september 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 13 september 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Ruben van Zwieten

Organist: Leo PoldermanVooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: Lied 280 : 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: Lied 280 : 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, en delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 315

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing: I Koningen 18 : 17 – 29

Lied: Lied 803 : 1 en 2

Schriftlezing: I Koningen 18 : 30 – 46

Lied: Lied 803 : 3 en 4

Verkondiging

Lied: Lied 803 : 5 en 6

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: Lied 919

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus