Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 6 september 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 6 september 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de Moor


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 215: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 215: 4 en5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, en delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 146a: 1 en 5

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: I Koningen 17, 1-16

Lied: psalm 119, 3 en 4

Schriftlezingen: Evangelie Matteüs 17, 9-13

Lied: 753: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied: 388 (vijf coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 425

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus