Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 30 augustus 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 30 augustus 2020,
Protestantse gemeente De Ontmoeting

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de MoorVooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 283: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 283: 4 en5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, en delen toch het licht, Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 304 (drie coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Brieven: Jakobus 3, 1-5 en 9-12

Lied: 105, 1 en 3

Schriftlezingen: Evangelie Matteüs 17, 14-20

Lied: 841: 1, 3 en 4

Verkondiging

Lied: 923 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 416 (vier coupletten)

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus