Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 16 augustus 2020 (online)

voor de online-kerkdienst in de Opstandingskerk van PG de Ontmoeting te Noord-Beveland. Wilt u deze dienst live meemaken in de Opstandingskerk? Meld u dan vooraf aan via onze predikant.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 16 augustus 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting Online Kerkdienst om

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Kees Borgdorff

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 210: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 210: 3 en 4


Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Wij gan voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Glorialied: 304 (drie coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 56, 1-7

Lied: psalm 67: 1 en 3

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 18, 21-35

Lied: 836: 1, 2 en 4

Verkondiging

Lied: 1001 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 793 (drie coupletten)

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus