Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Kopie van Zondagsbrief, 9 augustus 2020 (online)

voor de online-kerkdienst in de Opstandingskerk van PG de Ontmoeting te Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 9 augustus 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke


Indien u de viering live mee wilt maken moet u zich vooraf opgeven bij ds. Karin van den Broeke.


Voorganger: ds. Marijn Vermet

Organist: Leo Polderman

Ouderling van Dienst: Kees Blok

Diaken van Dienst: Karin Leendertse

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst


Aanvangslied 283: 1,2,3

Stil gebed, votum en groet

Lied 283: 4, 5

Inleiding op het thema van de dienst: ‘Vage Mystiek?’

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht ...

... Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 150: 1,2

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteus 7: 1-8

Lied: 834: 1,2

Lezing

Uit: Pater Van Kilsdonk. Raadsman in delicate zaken. Door Alex Verburg.

‘Niet iedere week maar toch wel enkele malen per jaar vroegen mensen mij de laatste zalving toe te dienen. En altijd was ik weer diep ontroerd, over de dood zelf, maar ook door de vraag om hen in die laatste dagen van hun leven met dit sacrament bij te staan. Alle twijfels die leven in mijn geest, al die vragen die in mijn verstand vaak opkomen, bestaan dan niet meer. Ik voel alleen dankbaarheid dat ik dat mag doen.

Ik herinner mij een moeder van vijftig, zij sterft. Ze laat kinderen achter, van wie de oudste net twintig is, en een man die er nog lang niet aan toe is weduwnaar te zijn. De kinderen, allemaal zitten ze om dat bed tranen te huilen als ik haar bedien. Ik weet de woorden te vinden, geen kindertaal, maar enkele eenvoudige woorden waardoor ook de jongste ten diepste bewogen is. En ik voel mij priester, volledig priester. Man van de onzichtbare dingen.’

Lied 834: 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied 981: 1,2,5

Mededelingen door ouderling van dienst

Gebeden

Slotlied 415: 1,2,3

Zegen in antwoord daarop lied 426: 1

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus