Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 2 augustus 2020 (online)

voor de online-kerkdienst in de Opstandingskerk van PG de Ontmoeting te Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 2 augustus 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke


Indien u de viering live mee wilt maken moet u zich vooraf opgeven bij de predikant.

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de Moor

Ouderling van Dienst: Leanne Wisse

Diaken van Dienst: Liza de Winter


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst


Intochtslied: 276: 1 en 2

Stil Gebed


Votum en Groet

Lied: 276: 3

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 981: 1, 3 en 5

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Nehemia 9, 15-20

Lied: 78: 5, 6 en 7

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 6, 25-34

Lied: 718: 1 en 4

Verkondiging

Lied: 905: 1 en 3

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 979: 1, 2, 3, 12, 13 en 14

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus