Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 2 januari 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 2 januari 2022

voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

De vrijwilligers van de Zondagsbrief wensen u langs deze weg veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Bij de diensten

Op Zondag 2 januari is er om 09:30 uur een gezamenlijke ONLINE dienst vanuit de Opstandingskerk. Voorganger: ds. Karin van den Broeke.

Dit belooft een bijzonder feestelijke dienst te worden, een doopdienst. Maarten van Lobberegt en Anne-Li de Putter hebben de wens te kennen gegeven hun zoon Noah Marinus Pieter ten doop te houden. We zijn met de ouders en de broers van Noah, Daniël en Lucas, blij dat dit nu plaats kan gaan vinden.

In deze dienst zijn naast de medewerkers ook de gasten van de doopouders aanwezig. Dit is toegestaan volgens landelijk beleid, omdat een doop als een voorbeeld van noodzaak wordt gezien. Net als een uitvaart.

Wees welkom en vier online met ons mee!


Orde van dienst voor de ONLINE Doopdienst op 2 januari 2022 09:30 uur vindt u hier:

Klik op deze regel om de liturgie zonder aanmelden te openen


Volgende diensten

Zondag 9 januari bent u opnieuw welkom bij een online-viering van PG De Ontmoeting vanuit de Opstandingskerk te Wissenkerke. Aanvang 09:30 uur. Voorganger: ds. A.C. den Hollander, Oostkapelle.

Wij hopen op 14 januari te vernemen, of we vanaf 16 januari weer diensten in beide kerken mogen organiseren. Zolang de diensten online zijn, zijn wij voornemens de derde dienst van de maand vanuit de Katse kerk te verzorgen. Die is dan helaas alleen met geluid te volgen.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Financiën

Deze week collecteren wij voor:

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Kumi Hospital in Uganda. Dit is de stichting waar Bas van Fraassen zich met een team van artsen uit het Goese ziekenhuis vele jaren voor heeft ingezet.

foto Kumi 2016

Vorig jaar is Nico Elenbaas, ook een orthopeed uit het ADRZ, de echtgenoot van Ruth Elenbaas, de vrijwilligers-coördinator van Clara Thuis, hier in de Protestantse gemeente komen vertellen over het voortzetten van het goede werk in Kumi Hospital.

Daarom beveelt de kerkenraad deze collecte van harte bij u aan.

Nico Elenbaas oproep voor Kumi-hospital

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus