Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 31 december 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 31 december 2021

voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten

Vrijdag 31 december vieren wij Oudejaarsavond. Dit gebeurt in een ONLINE-viering vanuit de Opstandingskerk.

Aanvang 19:00 uur. Voorganger: dhr. C. Blok, Kortgene

In de dienst is het lied na de preek voor onze gemeente relatief nieuw, Lied 511. Het wordt in de dienst gezongen op de in Duitsland geliefde melodie van Siegfried Fietz. U vindt de muziek van die melodie als bijlage bij de liturgie. Wilt u alvast een indruk krijgen? Luister hier (klik op deze tekst om naar de muziek te gaan).

Door goede machten trouw en stil omgeven

Een PDF met de muziek van Siegfried Fietz vindt u als extra via de LINK hier onder. Dit bestand kunt u groter weergeven zonder scherpteverlies. Handig als u hier behoefte aan heeft.

Muziek Lied 511 door Siegfried Fietz

Wees welkom en vier online met ons mee!


Orde van dienst Ouderjaarsavond 31 december 19:00 uur vindt u hier:

Klik op deze regel om de liturgie zonder aanmelden te openen


Volgende diensten

Op Zondag 2 januari is er om 09:30 uur een gezamenlijke ONLINE dienst vanuit de Opstandingskerk. Voorganger: ds. Karin van den Broeke.

Dit belooft een bijzonder feestelijke dienst te worden, een doopdienst. Maarten en Anne-Li hebben de wens te kennen gegeven hun zoon Noah Marinus Pieter van Lobberegt ten doop te houden. We zijn met de ouders en de broers van Noah, Daniel en Lucas, blij dat dit nu plaats kan gaan vinden.

In deze dienst zijn naast de medewerkers ook de gasten van de doopouders aanwezig. Dit is toegestaan volgens landelijk beleid, omdat een doop als een voorbeeld van noodzaak wordt gezien volgens regel 2 van het CIO. Net als een uitvaart. Daarbij gelden andere, bij de situatie passende beperkingen.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus