Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 24 en 25 december 2021 liturgie opent zonder aanmelden

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 24 en 25 december 2021

voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten

Vrijdag 24 december vieren wij Kerstnacht. Dit gebeurt in een ONLINE-viering vanuit de Opstandingskerk.

Aanvang 19:30 uur. Voorganger: ds. K. van den Broeke.

Zaterdag 25 december vieren wij Kerst. Vanuit de Opstandingskerk ONLINE (aanvang 09:30 uur) is onze voorganger ds. A.P. van der Maas uit Wemeldinge. Dit is een gezamenlijke dienst. Er is geen dienst vanuit Kats.

Wees welkom en vier met ons mee!

Volgende diensten

Vrijdag 31 december vieren wij Oudjaarsavond vanuit de Opstandingskerk ONLINE om 19:00 uur. Voorganger: onze scriba.

Op Zondag 2 januari is er om 09:30 uur een gezamenlijke ONLINE dienst vanuit de Opstandingskerk. Voorganger: ds. Karin van den Broeke.

Dit belooft een bijzonder feestelijke dienst te worden, een doopdienst. Maarten en Anne-Li hebben de wens te kennen gegeven hun zoon Noah Marinus Pieter van Lobberegt ten doop te houden. We zijn met de ouders en de broers van Noah, Daniel en Lucas, blij dat dit nu plaats kan gaan vinden.

In deze dienst zijn naast de medewerkers ook de gasten van de doopouders aanwezig. Dit is toegestaan volgens landelijk beleid, omdat een doop als een voorbeeld van noodzaak wordt gezien volgens regel 2 van het CIO. Net als een uitvaart. Daarbij gelden andere, bij de situatie passende beperkingen.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan deze week nog aan Conny Slotema en vanaf 1 januari 2022 aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Financiën

Deze week collecteren wij voor:

De eerste, Kinderen in de Knel.

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van dienst Kerstavond 24 december 19:30 uur vindt u hier:

Klik op deze regel om de liturgie zonder aanmelden te openen

Ga naar de liturgie door op de regel HIERBOVEN te klikken.Orde van dienst Kerst 25 december 09:30 uur vindt u hieronder:

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag vanuit de Opstandingskerk

Wissenkerke, 25 december 2021, 9.30 uur

DSCF5493

Tekst bij de bloemschikking:

Stralend licht de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.

Woord van welkom

Lied van de intocht: Psalm 98: 1 en 3

Moment van Stilte en inkeer

Bemoediging en Groet

Lied: Komt allen tezamen, door: Sarah Ollschewski en Kiara Verbroekken, zang en harp.

Gebed om ontferming

Glorialied: Gloria in Excelsis Deo, door Sarah Ollchewski en Kiara Verbroekken, zang en harp.

Moment voor de kinderen

Lied: Wij zijn voor even uit elkaar

Gebed van de kerstdag

Profetenlezing: Jesaja 52: 7 – 10 (lector)

Zingen: Lied 447: 2

Evangelielezing: Johannes 14: 1 - 14

Zingen: Lied 475

Verkondiging
Orgelspel

Zingen: Lied 496: 1 en 3

Gedicht

Lied: Stille nacht, Sarah ... en Kiara Verbroekken, zang en harp.

Dienst van de gebeden

Slotlied: Lied 478: 1 en 4

Wegzending en Zegen

Beantwoord met gezongen Amen, Lied 431c

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus