Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief: aangepast wegens de lockdown

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 19 december 2021 aangepast vanwege LockDown

voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten

Zondag 19 november vieren wij Vierde Advent.

In de Opstandingskerk (aanvang 09:30 uur) is onze voorganger ds. J.W. Steenbergen uit Vlissingen. Dit is een gezamenlijke dienst. Er is die zondag geen dienst in Kats.

Wees welkom en vier met ons mee! Helaas alleen digitaal. Hiermee volgen wij regel 1 van het advies van de PKN na overleg met het CIO.

Volgende diensten

Komende vrijdag, 24 december, verzorgen wij vanuit de Opstandingskerk een online-kerstnachtdienst. Aanvang 19:30 uur. U kunt de dienst helaas niet in de kerk bijwonen. Onze voorganger is dan: ds. Karin van den Broeke. Apollo kan helaas door de Lockdown niet meewerken.

Op Eerste Kerstdag is er om 09:30 uur een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk. Voorganger: ds. Arie van der Maas. Muzikale medewerking Sara Olchweski (zang) en begeleidende muzikanten (waaronder een harpiste). Deze dienst kunt u helaas ook niet bijwonen. Al onze diensten zijn tot 14 januari ONLINE.

Op zondag 26 december zijn er, zoals reeds eerder bekendgemaakt, geen diensten.

Op ouderjaarsavond verzorgen wij opnieuw een online-kerkdienst vanuit de Opstandingkerk. Voor deze locatie is gekozen, omdat we in de Katse Kerk geen beeldopnamen kunnen realiseren.

Voorganger is dan onze ouderling-scriba. Bij gebrek aan een predikant.

Meeleven met gemeenteleden

Op de startpagina van onze website www.pgdeontmoeting.nl vindt u, links onderaan in de voet van de pagina het kopje ‘Zondagsnieuws’. Als u op deze link klikt, komt u op een pagina voor Leden & Vrienden. Met een code krijgt u toegang tot mededelingen over wel en wee van onze leden. U vindt hier ook adresgegevens om een kaartje te kunnen sturen. Geen code? Leden en geregistreerde vrienden kunnen die krijgen bij de scriba.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Afscheid Ouderling Slotema

De kerkenraad deelt u mee, dat ouderling Slotema een moeilijk besluit heeft moeten nemen. Omdat zij ook de voorzitter van onze kerkenraad is, leek het ons passend, dat zij zich ook langs deze weg zelf tot u zou richten.

Beste gemeenteleden,

Na lang wikken en wegen en diep nadenken heb ik een moeilijk besluit moeten nemen.

Per januari 2022 stop ik met mijn taken binnen de kerkenraad.

Ik neem dit besluit met pijn in mijn hart maar kan niet anders.

Ik heb momenteel te veel taken binnen de kerkenraad en met mijn werk in de zorg wat momenteel ook veel van me vraagt is de balans zoek. Ik heb weinig vrije tijd meer.

Ik moet nu voor mezelf kiezen om overbelasting te voorkomen.

Terugkijkend op mijn periode van 6,5 jaar kerkenraadslid kan ik alleen maar dankbaar zijn voor de kansen die me zijn gegeven. Het werk met en voor mensen heb ik met veel toewijding en plezier gedaan. Soms moeilijke momenten, mooie momenten en fijne gesprekken hebben we gedeeld.

Bedankt, het ga u goed.

Groeten.

Conny Slotema, voorzitter.

Financiën

Deze week collecteren wij voor:

De eerste, diaconale collecte is bestemd voor: Jong Protestant JOP.

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus