Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 28 november 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Mededelingen voor PG De Ontmoeting voor zondag 28-11-2021 vanuit de Opstandingskerk 09:30 uur en vanuit de Katse Kerk om 11:00 uur
Voorganger: ds. A. Datema, Koudekerke (Opstandingskerk)
Pastor H. Ten Klooster (Katse kerk)
Opstandingskerk Katse kerk
Ouderling: Ina Ambtsdrager:
Diaken: Nel
Organist: Wim Kaashoek Organist: Henk Tazelaar
Audiovisuele techniek: Peter Welkom: Elly Boone
Koster: Daan
Welkom (persoonlijke noot)
Onze voorganger op zondagmorgen: ds. A. Datema, Koudekerke (Opstandingskerk)
Pastor H. Ten Klooster (Katse kerk)
Op het orgel worden wij begeleid door Wim Kaashoek (Opstandinsgkerk) / Henk Tazelaar (Katse kerk)
De gemeente mag ingehouden meezingen.
Ons aanvangslied, dat wij (zo mogelijk) staande zingen, is psalm 144: 1,6 (Opstandingskerk)
Psalm 122 (Katse kerk)
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst.

Mededelingen na de preek
Volgende diensten
Volgende week zondag, 5 december, bent u opnieuw van harte welkom in de Opstandingskerk om 09:30 uur. Onze voorganger is dan: ds. R. van Zwieten uit Amsterdam.
Vanaf 10:15 uur bent u welkom in het Nieuw-Zeelandhuis naast de Katse kerk in Kats van waaruit u om 11:00 uur deel kunt nemen aan de viering in de Katse kerk. Daar met voorganger Nico Vlaming uit Utrecht.

Bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan als een hartelijke groet van onze gemeente naar:
  • de Moor - van den Hoek. (Opstandingskerk)
Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan de voorzitter van de pastorale raad, Conny Slotema. De contactgegevens vindt u in de Kerkwijzer.

Kindernevendienst
Tot onze spijt heeft de Kindernevendienstcommissie moeten besluiten tot het opschorten van de Kindernevendiensten. Vanaf nu in verband met Corona dus helaas weer even geen kindernevendienst. Maar we vergeten de kinderen niet. De commissie is bezig met een alternatief voor de kinderen waar zij thuis mee aan de slag kunnen. De Kindernevendienst komt naar je toe! Gelukkig maar, want er was net zo’n mooi Kerstproject voorbereid. Dus ouders, opgelet, de Kindernevendienst komt binnenkort bij u thuis! Omdat we alleen adresgegevens hebben van de kinderen die regelmatig komen, roepen we ouders van kinderen die maar soms komen, bij deze op: neem contact op met de scriba. Hij kan uw gegevens dan doorgeven aan de commissie. We willen graag alle kinderen die belangstelling tonen bereiken.

Praise-avond
Op 10 december is er weer een Praise-avond in de Opstandingskerk. Aanvang 19:30 uur. U bent van harte welkom.

Collecten
1e Werelddiaconaat Moldavië
2e Eredienst Pastoraat

Wilt u uw giften overmaken via de bank? De rekeningnummers vindt u in het kerkblad, de zondagsbrief en op de website.
Orde van dienst: Kats / Kortgene: hier
Orde van dienst: Opstandingskerk Wissenkerke:


Mededelingen

Aanvangslied psalm 144: 1,6

Stil gebed

Votum en groet

Lied 438: 1,4

Kindernevendienst

Kyriegebed

Gebed opening Schriften

1e Lezing Jesaja 51: 4-9a
Lied 440: 2,4
Openbaringen 22:6-10
Lied 513: 1,2,3,4
2e Lezing Lucas 21; 25-36
Lied 462: 1,2,3,6
Verkondiging
Orgelspel
Lied 439: 1,2,3,4
Overige mededelingen ouderling
Collecte
Gebeden
Slotlied 442: 1,2
Zegenbede
Amen 431c


Foto_Kerstuitgave_voorzijde 220x350
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus