Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 21 november 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 21 november 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 21 november vieren wij Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn. We gedenken hen, met eerbied en genegenheid, in het licht van de Eeuwige.
Er is zondag 21 november gelegenheid om samen te komen rondom het Woord. Nabestaanden zijn tevoren uitgenodigd en zullen in Wissenkerke vrijwel alle en in Kats een aanzienlijk deel van de beschikbare plaatsen innemen. Het is mooi om juist in deze tijd, waarin het voor velen een afscheid is geweest dat omgeven was met beperkingen, nog eens ruimte te maken voor de verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan en die niet meer tastbaar in ons midden zijn.
De diensten worden gehouden in de Opstandingskerk in Wissenkerke en in De Katse Kerk in Kats. U kunt de diensten bijwonen, live in één van de kerkdiensten, of online via internet. Ds. Karin van den Broeke zal zowel in de Opstandingskerk in Wissenkerke als in de De Katse Kerk in Kats voorgaan. Het aantal kerkgangers blijft beperkt tot net boven de 30.
Wie als nabestaande een kerkdienst bij wil wonen kan zich aanmelden bij de scriba, scriba@pgdeontmoeting.nl). De kerkdiensten op zondag 21 november zijn vieringen om 9.30 uur, in en online vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke en om 11.00 uur vanuit de Katse kerk in Kats. Online luisteren kan, live of later, via www.pgdeontmoeting.nl/zondag. In de bijlagen treft u de Orden van Dienst voor deze zondag aan. De dienst vanuit Wissenkerke wordt met beeld en geluid uitgezonden, de dienst vanuit Kats is alleen te beluisteren.
Wij zijn onze leden zeer erkentelijk dat zij in deze Corona-tijd ruimte maken voor de nabestaanden om deze viering in de kerk mee te maken. Dank dat u er deze zondag voor kiest om deze viering thuis online mee te vieren.
Nieuwe regels i.v.m. Covid-19
Om aan te sluiten bij de adviezen van de landelijke overheid en van het synodemoderamen om het oplopen van de besmettingscijfers terug te helpen dringen adviseert de kerkenraad u:
  1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen in het kerkgebouw
  2. Houd 1,5 meter afstand
  3. Houd ook op uw zitplaats 1,5 meter afstand
Huisgenoten mogen in bubbels van maximaal 6 personen zitten.
Wij hebben van leden te horen gekregen, dat zij aanmelden als een ontmoediging ervaren. Wij wachten daarom nu even met het instellen van een reserveringssysteem en kijken het even aan. Zo lang er geen oplopen ontstaan en wij geen mensen teleur hoeven te stellen bij de deur, is er voorlopig ook geen directe noodzaak toe.
Volgende diensten
Volgende week zondag, 28 november, bent u weer van harte welkom in de Opstandingskerk om 09:30 uur. Onze voorganger is dan: ds. A. Datema uit Koudekerke.
Vanaf 10:15 uur bent u welkom in het Nieuw-Zeelandhuis naast de Katse kerk in Kats van waaruit u om 11:00 uur deel kunt nemen aan de viering in de Katse kerk. Daar met voorganger Harm ten Klooster uit Goes.
Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.
Medeleven
Er zijn deze week maar liefst vier gemeenteleden die wij in uw medeleven aanbevelen via het Zondagsnieuws op het ledengedeelte van onze website. Graag uw aandacht en voorbede voor hen. U vindt de pastoralia achter de knop Zondagsnieuws links onderaan de startpagina van onze website. Als u op de koppeling Zondagsnieuws klikt, wordt u meteen doorgeleid. Maar, pas op, dit deel van de website is alleen toegankelijk voor leden met een wachtwoord. U kunt een wachtwoord krijgen bij de scriba, scriba@pgedeontmoeting.nl.
Financiën
Deze week collecteren wij voor:
De eerste, diaconale collecte is bestemd voor: Pastoraat, omzien naar elkaar.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
De orde van dienst voor Wissenkerke/Geersdijk én Kortgene/Kats
zijn te downloaden of te bekijken.

Klik HIER voor Wissenkerke/Geersdijk - 8 pagina's

Klik HIER voor Kortgene/Kats - 8 pagina's

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus