Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 3 oktober 2021 (nu met bericht scriba)

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 3 oktober 2021

voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


Bekijk en/of download hier de gedrukte orde van dienst


Bij de diensten

Zondag 3 oktober is er een gezamenlijke dienst om 15:00 uur in de Opstandingskerk. We nemen afscheid van ds. Karin van de Broeke. Voorgangers in deze dienst zijn Ds. Karin van den Broeke en Ds. Arie Spaans.

In de kerkzaal mogen de gezinnen en huishoudens in bubbels naast elkaar zitten. Tussen de bubbels graag een of twee stoelen (dit naar eigen voorkeur en inzicht te bepalen) vrijhouden. De rijen staan verder uiteen dan voor Corona. Aan de zijkanten en de achterkant van de kerk zijn losse stoelen geplaatst voor hen die wat meer afstand willen bewaren. Gun elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar en zoveel als mogelijk afstand. Bij in- en uitlopen actief bijdragen aan het voorkomen van een oploop.

U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst onder dit bericht aan als link naar een PDF van de gedrukte liturgie voor de dienst.

Na de dienst is er koffiedrinken in Zaal Onder de Toren.

In Zaal Onder de Toren neemt u meteen plaats en u blijft op uw plaats zitten. Een uitzondering maken wij voor ds. Van den Broeke en voor de burgemeester, mevr. Meeuwisse. Zij kunnen hun stoel meenemen en bij u aan tafel aanschuiven. Alle anderen verzoeken wij zich aan hun plaats te houden.

Aktie Delta voor Indonesië

Op Startzondag hebben de diakenen de actie Delta voor Indonesië onder onze aandacht gebracht. U kunt uien en aardappelen bestellen door het formulier in te vullen dat u kunt vinden via deze LINK. De link brengt u naar de website met info en het bestelformulier. Lukt het niet met de link, ga dan naar de website pgdeontmoeting.nl en u vindt alles meteen op de voorpagina. Graag uw bestelling inleveren bij de op het formulier genoemde adressen.

Beleidsplan 2021-2025

De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om een nieuw beleidsplan samen te stellen. Dit beleidsplan willen we maken langs participatieve weg. U krijgt inspraak. Dat begint zondag al. Na de dienst kunt u uw ideeën voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente kenbaar maken. Ter toelichting: u mag uw wensen, zorgen, vragen en dromen met ons delen. Graag opgeschreven met het oog op wat ons als gemeente te doen staat met het oog op vitaal kerkzijn in de toekomst.

Tot en met zondag 31 oktober zullen er schalen bij de uitgang van de kerkgebouwen staan waarop briefjes ingeleverd kunnen worden. U kunt ze ter plekke schrijven (kaartjes en pennen aanwezig) of u kunt ze tevoren schrijven en ter plekke inleveren. Mailen mag ook: mgoedhart@zeelandnet.nl.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Pastoralia – Zondagsnieuws - Terugkijken

Leden van onze gemeente stellen er prijs op lief en leed met elkaar te kunnen delen. Op een besloten gedeelte van onze website hebben wij Lief en leed alleen voor leden toegankelijk gemaakt. De informatie is niet openbaar toegankelijk en ook voor leden slechts 8 dagen zichtbaar. Daarna wordt de informatie automatisch verwijderd. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.

Op 1 oktober gaat een nieuwe code in. De scriba probeert zaterdag 2 oktober de code te versturen aan wie hij hem eerder verstuurd heeft. Geen code ontvangen op zaterdag 2 oktober om 15:00 uur? Mail de scriba. En u ontvangt de nieuwe code alsnog.

Financiën

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Liturgie voor de dienst

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Orgel: Kees Borgdorff

Blokfluit: Bert Alderliesten

Zang: Corella Nijsse - Scheele

Bekijk en/of download hier de gedrukte orde van dienstDe orde van dienst:

Muziek bij binnenkomst: Allegro spirituoso uit Serenade in F / W.A. Mozart

Welkom en mededelingen

De gemeente gaat staan

lied: 657: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Lied: 657: 4

De gemeente gaat zitten

Kindermoment

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

Kyrië-gebed

Kyriegebed wordt muzikaal omlijst door Kyrie eleison, Christe eleison / Kees Borgdorff

Glorialied: 305

Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 2, 11-25

Lied: 146a: 1, 5

Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteüs 6, 7-13

Lied: 839:

Verkondiging

Muziek: Andante uit Serenade in F / W.A. Mozart

Lied: 388: Mededelingen vanuit de kerkenraad

In Memoriam

Muziek: Processie / Kees Borgdorff

Afscheid van het dienstwerk in Protestantse gemeente
De Ontmoeting te Noord-Beveland – door ds. A. Spaans

Dankgebed en Voorbeden, afgewisseld met kyrie 301k

Stil gebed

369b: Onze Vader

Slotlied: 416:

Zegen + amen (431c)

Naspel: Allegro 1 en 2 uit Partita in G / G.Ph. Telemann

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus