Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 26 september 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 26 september 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Zondag 26 september is er weer dienst in beide kerken. Ds. Nico Vlaming uit Utrecht is onze voorganger in de dienst om 11:00 uur in de Katse kerk in Kats. Wij verheugen ons op het weerzien.
In de Opstandingskerk in Wissenkerke hoopt ds. J. Herweijer uit Burgh – Haamstede om 09:30 uur onze voorganger te zijn.
Beide diensten van harte aanbevolen.
Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de diensten in beide kerken hieronder aan.
Volgende week, 3 oktober, neemt ds. Karin van den Broeke afscheid in een gezamenlijke dienst van onze gemeente om 15:00 uur in de Opstandingskerk te Wissenkerke. Deze dienst komt dus in de plaats van de morgendiensten. Voorganger: ds. Karin van den Broeke. Na de dienst is er koffiedrinken in Zaal Onder de Toren. Wilt u ds. Van den Broeke toespreken of op een andere manier een bijdrage aan het afscheid leveren, neem dan contact op met de scriba.Pastoralia
Leden van onze gemeente stellen er prijs op lief en leed met elkaar te kunnen delen. Toen wij onze kerkdiensten nog niet op internet openbaar maakten, konden wij in de beslotenheid van onze vieringen mededelingen over lief en leed van gemeenteleden met elkaar delen. In deze moderne tijd met veel grotere openbaarheid kan dit niet meer. Dat is een gemis. Daar is in voorzien door op een besloten gedeelte van onze website Lief en leed alleen voor leden toegankelijk te maken. De informatie is niet openbaar toegankelijk en ook voor leden slechts 8 dagen zichtbaar. Daarna wordt de informatie automatisch verwijderd.
Wilt u toegang tot dit gedeelte voor leden? Vraag toegang aan de scriba. U krijgt steeds voor drie maanden toegang. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.
Rommelmarkt op 2 oktober
De rommelmarkt is steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend, van 10.00 - 15.00 uur. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor verbouwing en onderhoud van de Nicolaaskerk in Kortgene.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271
Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van dienst, Wissenkerke: ds. J. Herweijer

Welkom door oude ouderling van dienst

Aanvangslied: 282:

Stil gebed, votum en groet

Lied: 527: 1, 2, 5

Moment met de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Kyrie-gebed

Loflied: 146a: 1, 4, 5

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Johannes 7: 1-13

Lied 825: 1, 2, 4

Schriftlezing: Johannes 7: 14-24

Lied 825:

Verkondiging

Orgelspel

Lied 823: 1, 2, 4

Mededelingen

Collecte

Slotlied: 425:

Zegen

Gezongen Amen (=431c)


Orde van dienst Kats/ Kortgene:

Zie bijgevoegd PDF. klik hier

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus