Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 19 september 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 19 september 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Zondag 19 september is onze Starzondag. Ds. Karin van den Broeke is onze voorganger in de Opstandingskerk in Wissenkerke om 10:00 uur. Let op, gewijzigde aanvangstijd!
Henk Tazelaar begeleidt ons op het orgel.


Helaas werken we nog een laatste keer met het systeem van opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.
Volgende week, 26 september, bent u opnieuw welkom in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Voorganger: ds. J. Herweijer, Burgh – Haamstede. In de Katse kerk in Kats is om 11:00 uur de voorganger: ds. Nico Vlaming, Utrecht.


Startzondag 19 september
Morgen vieren we de fusie van onze gemeenten bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
Na deze dienst bent u welkom in Zaal onder de Toren voor koffie, thee of limonade. Omdat we nog wel voorzichtig zijn in verband met Covid-19, het virus is nog niet weg, moet u in de zaal gaan zitten en blijven zitten. Koffie, thee en limonade wordt ingeschonken aan tafel.
In de middag kunnen wij elkaar als gemeenteleden ontmoeten in de naam van de Eeuwige en in het licht van waartoe we geroepen zijn.
De zondagmiddag zal een mooie mengeling worden van een fietsroute voor wie ook een sportieve invulling zoekt, een presentatie rond Delta voor Indonesië, en een afsluiting met een Indonesische maaltijd. Heel bijzonder dat er op het eiland Indonesisch – door inwoners met Indonesische roots - voor ons gekookt en gebakken gaat worden! En ook bijzonder fijn dat we opnieuw terechtkunnen op de boerderij van Kees en Arianne de Jager om het middagprogramma zoveel als mogelijk ‘coronaproof’ vorm te kunnen geven.
De diakenen zullen het startsein geven voor de actie voor het verbeteren van het inkomen van Javaanse boeren in het kader van de Delta voor Indonesië. Op de website kunt u er meer over lezen en ook meteen meedoen.

Klik op de afbeelding om meteen naar het bericht op de website te gaanStartdagcommissie
Afscheid ds. Karin van den Broeke
Per 1 oktober krijgt ds. Karin van den Broeke een functie bij de landelijke Protestantse Kerk. Zij wordt programmaleider Kerk in Actie. Op 3 oktober zal zij, bijna 14 jaar nadat de Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk een beroep op haar uitbracht, afscheid nemen – als predikant – van Protestantse gemeente De Ontmoeting. De afscheidsdienst zal op zondagmiddag 3 oktober om 15.00 uur gehouden worden in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Karin en Kees blijven wel in Kortgene wonen en zullen dus als gemeenteleden ook betrokken blijven bij onze gemeente. Wilt u iets vragen of opmerken inzake deze bijzondere dienst, neem dan contact op met de scriba: scriba@pgdeontmoeting.nl.
Huwelijk Sjoerd Slotema en Esther Nieuwenhuize
Op zaterdag 25 september willen Sjoerd Slotema en Esther Nieuwenhuize elkaar het ja-woord geven in een kerkdienst en hun huwelijk laten inzegenen. De dienst vindt plaats in een ruime kerkzaal in Vlissingen. Wie wil komen, is welkom. Tevens is de dienst online te volgen. In het kerkblad kunt u lezen waar de dienst plaatsvindt en hoe dit kan. Voorgangers in deze dienst zijn Roy Weeber en Karin van den Broeke.
We wensen Sjoerd en Esther veel geluk toe op deze dag en hun verdere levensweg.
Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.
Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271
Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Startzondag 2021 ‘Van U is de toekomst’

Zondag 19 september 2021 Opstandingskerk te Wissenkerke


Welkom - door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 978: 1, 3 en 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 217: 2 en 3

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing uit de profeten: Jeremia 29, 4-14

Lied: Psalm 136: 1, 12 en 13

Schriftlezing uit het evangelie: Matteüs 5, 14-16

Lied: 970: 1, 2 en 5

Verkondiging

Lied: 993: 1, 2, 5, 6 en 7

Mededelingen

(kinderen komen terug)

Ontmoetingslied

Dankgebed

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: (melodie: Finlandia. EB 246: Ik bouw op U)

Zegen

Amen (431c)

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus