Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 22 augustus 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 22 augustus 2021

voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten

Zondag 22 augustus is ds. Karin van den Broeke voorganger in de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze dienst is Elisabet Blok organist.

Op 22 en 29 augustus houden we gezamenlijke diensten in de Opstandingskerk. De Katse Kerk is deze twee weken in gebruik voor Kunstspoor. Wellicht een mooie aanleiding om het kerkje in één van de twee weekends nog wel te bezoeken.

Voor de diensten in de Opstandingskerk werken we nog steeds met opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Voor de Onderwegkerk wordt door de organisatie ter plaatse gelet op het handhaven van de 1,5 meter-grens.

De diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is ds. Karin van den Broeke opnieuw voorganger in een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk in Wissenkerke.

Fotofietstocht - 26 augustus 2021

Het ziet er op dit moment naar uit dat het aanstaande donderdag echt fietsweer zal worden: een mager zonnetje, niet al teveel wind, zeker niet te warm. Een dag voor een mooie tocht en een dag waarop we wel wat onderlinge gezelligheid kunnen gebruiken. De jeugdraad heeft voor deze dag een mooie tocht georganiseerd. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van ervaren fietsers onder onze gemeenteleden. Een fietstocht, waarbij u vanaf de start kunt kiezen of u hem graag zelf of samen met anderen wilt rijden. In het routeboekje zijn onderweg enkele opties aangegeven, voor wie juist iets extra’s of liever iets minder rijdt. De lengte van de tocht is zo gekozen dat hij zowel voor ‘elektrische rijders’ als voor ‘zelftrappers’ aangenaam kan zijn.
U krijgt een boekje waarin een routebeschrijving staat, maar ook prachtige foto’s. Die foto’s zijn gemaakt door gemeenteleden. We kregen ze, als antwoord op een oproep in de Veertigdagentijdkalender. Leuk om er met zoveel mogelijk gemeenteleden plezier van hebben.
Op 26 augustus houden we om die reden een fotofietstocht. U kunt tussen 9.30 en 10.30 uur starten bij het Drenthehuis in Geersdijk. Daar ontvangt u de route die ca. 18 km. zal zijn. Het eindpunt is ook weer bij het Drenthehuis. Bij aankomst na de fietstocht wordt u een kop koffie of thee door Els en Peter Goudappel van het Drenthehuis aangeboden. Deelname is gratis. Een kleine tegemoetkoming in de kosten wordt gewaardeerd. Opgave is niet verplicht. Het is wel fijn als u het kunt laten weten, zodat we enigszins een inschatting hebben van het aantal deelnemers.
De jeugdraad

Klok Suzanne op de televisie; VANAVOND AL!

Enige tijd geleden besteedde Omroep Zeeland al aandacht aan de klok Suzanne. Nu is er ook landelijk belangstelling voor. Op zaterdag 21 augustus zullen ds. Karin van den Broeke en koster/ouderling Jan Noordhoek beiden kort in beeld en aan het woord komen met Suzanne in het programma Firma Erfgoed, NPO2, 19.15 uur.

Rommelmarkt op 21 augustus

Het is weer ouderwets gezellig op de rommelmarkt in D’ Ouwe Schole in Kortgene. Zij het dat u ook daar de afstandsregels in acht moet blijven houden. De rommelmarkt is steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend, van 10.00 - 15.00 uur. Volgende week zaterdag hebt u dan ook weer de gelegenheid om te gaan. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor verbouwing en onderhoud van de Nicolaaskerk in Kortgene.

Startzondag 19 september

Een datum om alvast goed in de agenda te schrijven is die van 19 september. Die zondag maken we een start met het nieuwe seizoen. We vieren die dag dat we, reeds sinds 1 april 2021, officieel één gemeente zijn. 's Morgens vieren we het in de eredienst, 's middags met een feestelijk samenzijn. Voor het strartdagprogramma zijn we ook dit jaar weer welkom op de boerderij van Kees en Arianne de Jager. Daarvoor zijn we hen bijzonder dankbaar. We vieren hoe we als gemeente ontmoeting en eenheid in diversiteit vormgeven.Daar hoort daar ook onze roeping in de wereld bij. ’Daarom besteden we die dag niet alleen aandacht aan het wel en wee van de eigen gemeente, maar ook aan het classicale zendingsproject Delta voor Indonesië. Het startdagprogramma wordt dit jaar afgesloten met een Indonesische maaltijd, die bereid wordt door inwoners van Noord-Beveland met Indonesische roots. Het belooft een bijzondere dag te worden. We hopen dat u allen in de middag naar de boerderij komt. Wie vervoer nodig heeft, kan contact opnemen met de scriba.

Pastoralia

Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van Dienst voor 22 augustus 2021 Tiende Zondag van de Zomer

Dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting, gezamenlijk, te houden in de Opstandingskerk

Welkom door Ouderling van Dienst


Intochtslied: 210: 1 en 2


Stil Gebed


Votum en Groet


Lied: 210: 3


Kinderlied "Wij zijn voor even uit elkaar"

Kyriëgebed


Glorialied: 304

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: 2 Koningen 4, 42-44


Lied: psalm 146: 3 en 4


Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 8, 1-21


Lied: 390 (vijf coupletten)

Verkondiging

Lied: 388: 1, 2 en 3

Mededelingen

Gebeden

Slotlied: 425

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus