Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief (2), 15 augustus 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 15 augustus 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Zondag is A. Slabbekoorn, Goes, onze gastvoorganger in de Opstandingskerk in Wissenkerke. We heten hem van harte welkom. In deze dienst is Suus de Moor organist.

Deze weken zijn er steeds diensten, zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Daarnaast worden er, onder wisselende verantwoordelijkheid van de drie Protestantse gemeenten op Noord-Beveland, Onderwegkerkdiensten in Kats georganiseerd. Deze beginnen eveneens om 9.30 uur. Zondag wordt de Onderwegkerkdienst door Colijnsplaat georganiseerd en is ds. Arie Spaans voorganger.

Voor de diensten in de Opstandingskerk werken we nog steeds met opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Voor de Onderwegkerk wordt door de organisatie ter plaatse gelet op het handhaven van de 1,5 meter-grens.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is ds. Karin van den Broeke voorganger in een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Op 22 en 29 augustus is er Kunstspoor in De Katse Kerk. Om die reden houden we op deze twee zondagen gezamenlijke diensten in Wissenkerke.

Fotofietstocht - 26 augustus 2021
In de hoop op mooi weer is er een zomerse activiteit voor 26 augustus gepland. Een fietstocht, waarbij u vanaf de start kunt kiezen of u hem graag zelf of samen met anderen wilt rijden. In het routeboekje zijn onderweg enkele opties aangegeven, voor wie juist iets extra’s of liever iets minder rijdt. De lengte van de tocht is zo gekozen dat hij zowel voor ‘elektrische rijders’ als voor ‘zelftrappers’ aangenaam kan zijn.
U krijgt een boekje waarin een routebeschrijving staat, maar ook prachtige foto’s. Die foto’s zijn gemaakt door gemeenteleden. We kregen ze, als antwoord op een oproep in de Veertigdagentijdkalender. Leuk om er met zoveel mogelijk gemeenteleden plezier van hebben.
Op 26 augustus houden we om die reden een fotofietstocht. U kunt tussen 9.30 en 10.30 uur starten bij het Drenthehuis in Geersdijk. Daar ontvangt u de route die ca. 18 km. zal zijn. Het eindpunt is ook weer bij het Drenthehuis. Deelname is gratis. Een kleine tegemoetkoming in de kosten wordt gewaardeerd.
De jeugdraad

Rommelmarkt op 21 augustus
Het is weer ouderwets gezellig op de rommelmarkt in D’ Ouwe Schole in Kortgene. Zij het dat u ook daar de afstandsregels in acht moet blijven houden. De rommelmarkt is steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend, van 10.00 - 15.00 uur. Volgende week zaterdag hebt u dan ook weer de gelegenheid om te gaan. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor verbouwing en onderhoud van de Nicolaaskerk in Kortgene.

Startzondag 19 september
Een datum om alvast goed in de agenda te schrijven is die van 19 september. Die zondag maken we een start met het nieuwe seizoen. Vanuit De Nieuwe Poort Zeeland is deze week het heuglijke bericht binnengekomen dat het mogelijk zal zijn de morgendienst in de vernieuwde kerk in Kortgene te houden! We vieren die dag dat we, reeds sinds 1 april 2021, officieel één gemeente zijn. We vieren hoe we als gemeente ontmoeting en eenheid in diversiteit vormgeven. Uiteraard hoort daar ook onze roeping in de wereld bij. ’s Middags is er dan ook volop ruimte voor het classicale zendingsproject Delta voor Indonesië. Het startdagprogramma wordt dit jaar afgesloten met een Indonesische maaltijd.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Voorganger: dhr. A. Slabbekoorn.
Orgel: Suus de Moor


Welkom, mededelingen
Lied 313:5: O Gij die wilt ontmoeten
Stil gebed Votum, groet
Lied 139:1, 14: Heer, die mij ziet zoals ik ben
Kids naar nevendienst
We gaan voor even uit elkaar
Kyriegebed
Lied 968:5: Met God zijn wij verbonden
Gebed
Lezing: Jeremia 13:1-11
Lied 81:7,10: Luister, welk bevel
Lezing: Openbaring 19:6-9 en 21:1-5a

Lied 177:1, 2: Daar komt een man uit Anatot
Preek
Lied 747:5, 8: Ja, Hij zal ons geleiden
Pastorale mededelingen
Dankgebed
Collecte
Lied 425: Vervuld van Uw zegen
Zegen + gezongen Amen.


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus