Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 15 augustus 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger: dhr. A. Slabbekoorn.

Welkom, mededelingen
Lied 313:5: O Gij die wilt ontmoeten
Stil gebed Votum, groet
Lied 139:1, 14: Heer, die mij ziet zoals ik ben
Kids naar nevendienst
We gaan voor even uit elkaar
Kyriegebed
Lied 968:5: Met God zijn wij verbonden
Gebed
Lezing: Jeremia 13:1-11
Lied 81:7,10: Luister, welk bevel
Lezing: Openbaring 19:6-9 en 21:1-5a

Lied 177:1, 2: Daar komt een man uit Anatot
Preek
Lied 747:5, 8: Ja, Hij zal ons geleiden
Pastorale mededelingen
Dankgebed
Collecte
Lied 425: Vervuld van Uw zegen
Zegen + gezongen Amen.

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus