Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Gooi het over de andere boeg - Tweede Zondagsbrief, 18 april 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Gooi het over de andere boeg!

Omdat de uitzending en opname van de dienst op het 11e uur is mislukt (waarschijnlijk ten gevolge van een bruiloft te Kats) is de dienst na afloop van de dienst alsnog opgenomen en uitgezonden, vanaf 12:13 uur.

Vandaar dit historische aanbod: beluister de dienst alsnog later vandaag!

Zondagsbrief 18 april 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene


‘Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt.’Bij de diensten
Zondag 18 april is het alweer de tweede zondag na Pasen. Een zondag waarop het profetische geluid van Jesaja zal klinken, naast de aansporing van Jezus om het eens over een andere boeg te gooien.

Op zondag 18 april wordt de dienst om 11.00 uur vanuit Kats gehouden. Ds. Ruben van Zwieten (met wie we via De Nieuwe Poort volop verbonden zijn) is onze gastvoorganger. Jammer dat we deze zondag geen beeld hebben. (Een mens raakt snel verwend.) Het luisteren naar deze kerkdienst zal echter helpen om de band met ds. Ruben van Zwieten te versterken.

De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst hieronder aan.

Op zondag 25 april zal de dienst vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke gehouden worden, om 9.30 uur. Voorganger in die dienst zal ds. Karin van den Broeke zijn.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld vrolijke foto’s van kinderen met Palmpasenstokken te zien.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Orde van dienst


INTREDE

Klokgelui


Welkom door Ouderling van Dienst
- Orgelspel -

Lofzang bij het Licht 296

Zo staan wij hier - droogvoets door de zee gekomen - in het licht van Pasen,

samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die de hemel en aarde gemaakt heeft,
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Die de morgen ontbood…

Kyrie en Gloria U alle eer

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest!


Gebed
van de zondag, bij de opening van de Schriften:
DE SCHRIFTEN

‘…in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Profeten - Jesaja 2, 1-5 vertaling: NBG’51

Psalm 98f antifoon B

Halleluja I = Voorzang, II = Allen

Zijn rechterhand heeft overwónnen, *
zijn heilige arm heeft rédding gebracht.
Halleluja…

Jezus sprak: ‘Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip

en gij zult vinden.’ Halleluja…

Lezing uit het Evangelie – Johannes 21, 1-14 vertaling: NBG’51

Eindigend met: Woord van de Levende!

acclamatie: 339g

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 994

Gaven en gebeden – om mee te delen, om voor te bidden.

Mededelingen door Ouderling van Dienst

In Memoriam

Lied: 961 (2x)

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368 F

Gij die verrezen zijt, maak alles nieuw.

Gebed van de Heer ‘Onze Vader…’ (369b)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 642

Zending en Zegen

Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!

God zij lof en dank, Halleluja, Halleluja!

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus