Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, Pasen, 4 april 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.


Zondagsbrief 4 april 2021 - online Paasmorgen

voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene‘O vlam van Pasen, steek ons aan,

de Heer is waarlijk opgestaan!’Bij de diensten

Zondag 4 april is Paasmorgen. In de dagen ervoor hebben we Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake gevierd. Door de duisternis heen hebben we het licht zien komen. In het verhaal van verraad en eenzaamheid hebben we gehoord hoe Jezus niet terugdeinst en voor ‘een ommetje’ kiest, maar de Messiaanse weg volledig aflegt, door het volkomen duister heen. Met Pasen vieren we de kracht van de Opstanding, het wonder van Gods trouw.

En als het goed is hebben we op deze Paasmorgen opnieuw beeld bij het ‘beluisteren’ van de kerkdienst! Palmzondag was de eerste zondag waarop dat mogelijk was vanuit de Opstandingskerk. We hebben gemerkt dat het prima werkte via kerkdienstgemist.nl, maar dat de link vanaf onze eigen website nog geen beeld opleverde. Daar wordt in de komende weken aan gewerkt.

De kerkdienst vangt op de Paasmorgen om 10.00 uur aan.

Overigens: bezoekt u de website, www.pgdeontmoeting.nl, wel! Wekelijks staan er nieuwe berichten, die met het wel en wee van onze gemeente samenhangen. Dit jaar ziet u het vrolijke werk van kinderen die de pakketjes om eigen Paaskaarsen te maken ontvingen. Wat een kunstwerkjes! Leuk om al die nijverheid en creativiteit te zien.

Ook treft u er het verhaal van Jorra. Gudrun de Kam en Els Goudappel maakten fraaie Paaskaarsen die u bij hen kunt bestellen. Met de opbrengst van de kaarsen-actie zeggen zij: ‘Ja voor Jorra’. Ook de diaconie heeft haar rekening opengesteld voor mensen die (de ouders van Jorra) willen steunen.

Op de Paasmorgen zullen er op de drie begraafplaatsen die bij onze gemeente horen (Wissenkerke, Kats, Kortgene) vanaf 9.00 uur tulpen zijn. Beeld van de Opstanding. Wie dat wil, kan er langsgaan om een tulp bij één van de graven te leggen of om deze mee naar een andere plek te nemen waar de Opstanding gevierd wil worden.

Op zondag 11 april is er opnieuw een dienst vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke, om 9.30 uur. Ds. Karin van den Broeke zal de voorganger zijn. Op zondag 18 april wordt de dienst om 11.00 uur vanuit Kats gehouden is Ruben van Zwieten (met wie we via De Nieuwe Poort volop verbonden zijn) gastvoorganger.

De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Pastoralia

Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De nieuwe code (vanaf 1 april tot 1 juli) is weer opvraagbaar bij de scriba: scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen

Wissenkerke – Geersdijk

CvK

NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie

NL 71 RABO 03714.02.271

Zending

NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK

NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie

NL 31 RABO 03737.38.072

Met vriendelijke groet,

Kees Blok,

scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Liturgie voor zondag 4 april 2021, Protestantse gemeente De Ontmoeting, Pasen

Opstandingskerk te Wissenkerke, 10.00 uur

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Henk Tazelaar

Zang: Anja Kopmels

Corella Nijsse

Vooraf: orgelspel

Lied bij de nieuwe Paaskaars: 601

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 216

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 632: 1 en 3

Kindermoment

Wij zijn voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Glorialied 637

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 51, 9-14

Lied: 96a

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 20, 1-18

Lied: 631

Verkondiging

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Gedicht

Slotlied: 634

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus