Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, Palmpasen, 28 maart 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 28 maart 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene
‘Heden Hosanna,
morgen kruisig Hem’Bij de diensten
Zondag 28 maart is de Zesde Zondag van de Veertigdagentijd. Palmzondag. De zondag van Intocht en Passie. De jeugdraad heeft bij ongeveer dertig kinderen pakketjes bezorgd om thuis Palmpasenstokken te kunnen maken. In de kerk denken we terug aan de feestelijke intochten die we vaak gezien hebben. Voor het tweede jaar achtereen missen we dat beeld in de kerk.
Maar, verrassing, als het goed is heeft u morgen wel beeld bij het ‘beluisteren’ van de kerkdienst! (De kerkenraad heeft, op voorstel van de kerkrentmeesters, het besluit genomen om hiertoe over te gaan, het College van Kerkrentmeesters heeft aan dit besluit ook snel uitvoering kunnen geven. Spannend hoe het morgen gaat met de techniek. Er zijn diverse mogelijkheden, morgen beginnen we met de meest eenvoudige vorm.

Palmzondag is de opmaat van de Stille Week. Jammer genoeg vieren we die dit jaar ook uitsluitend online. Witte Donderdag en Goede Vrijdag vanuit Kats, om 19.00 uur. De Paaswake is eveneens vanuit Kats: vanwege de avondklok vervroegd naar 20.30 uur. Paasmorgen is de viering vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke, om 10.00 uur. Voorganger in deze vieringen is ds. Karin van den Broeke.

Op de Paasmorgen zullen er op de drie begraafplaatsen die bij onze gemeente horen (Wissenkerke, Kats, Kortgene) vanaf 9.00 uur tulpen zijn. Beeld van de Opstanding. Wie dat wil, kan er langsgaan om een tulp bij één van de graven te leggen of om deze mee naar een andere plek te nemen waar de Opstanding gevierd wil worden.

De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Met vriendelijke groet,
Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.

Orde van Dienst, zondag 28 maart 2021, Zesde zondag veertigdagentijd, De Ontmoeting.

Palmzondag

Welkom door de Ouderling van Dienst

Introïtus

Openingslied 435: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Amen

Lied 435: 3 en 4

kindermoment

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Lied 550: 1 en 3

Dienst van het Woord

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezing Oude Testament: Jesaja 50, 4-7

Psalm 118: 1 en 7

Lezing Nieuwe Testament: Marcus 11, 1-11

Lied 552: 1 en 3

Overweging

Orgelspel

Lied: 839: 1, 2 en 3

Dienst van Gaven en Gebeden

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Dankgebed

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Wegzending en Zegen

Slotlied 556: 1, 2 en 5

Zegen

(gezongen) Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus