Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief - Palmpasen 28 maart 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orde van Dienst, zondag 28 maart 2021, Zesde zondag veertigdagentijd, De Ontmoeting.

Palmzondag

Welkom door de Ouderling van Dienst

Introïtus

Openingslied: 435: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Amen

Lied: 435: 3 en 4

kindermoment

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Lied: 550: 1 en 3

Dienst van het Woord

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezing Oude Testament: Jesaja 50, 4-7

Psalm 118:1 en 7

Lezing Nieuwe Testament:Marcus 11, 1-11

Lied: 552: 1 en 3

Overweging

Orgelspel

Lied: 839: 1, 2 en 3

Dienst van Gaven en Gebeden

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Dankgebed

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Wegzending en Zegen

Slotlied: 556:1, 2 en 5

Zegen

(gezongen) Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus