Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 14 maart 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 14 maart 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en KortgeneDit is een morgen
als ooit de eerste’
(Lied 216)

Bij de diensten
Zondag 14 maart is de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd. Zondag Laetare. Zondag ‘Verheugt u!’
Middenin de paarse tijd van inkeer licht het roze op: het Licht stoot ons reeds aan.

In deze veertigdagentijd lezen we delen uit het Johannes-evangelie, waarin ‘het spoor van de liefde’ getekend wordt. Deze zondag horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen laat weten dat zijn afscheid nadert, maar dat zijn vrede zal blijven.

‘Dit is een morgen, als ooit de eerste.’ Vorig jaar sloten we de kerkdiensten, vanwege de berichten over corona. Ietwat onthutst, bezorgd of het nieuws iedereen wel bereikt zou hebben, kwamen we met drie ambtsdragers op zondagmorgen toch naar de kerk. Voor de microfoon baden we het Onze Vader: het gebed dat wereldwijd gebeden werd en dat op deze zondag een teken van verbondenheid was, met mensen thuis en met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen.

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad opnieuw vergaderd over de vraag wat er mogelijk is rond de kerkdiensten. Besloten is dat we wél weer een organist en twee zangers in de dienst hebben. Dat past binnen de aangepaste voorschriften van de Protestantse Kerk en zorgt voor iets meer directe interactie tijdens de dienst. Dank alvast aan die musici die hun medewerking verlenen!

Zondag 14 maart is de online-kerkdienst om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze periode van online-diensten zijn de diensten op de derde zondag van de maand vanuit Kats-Kortgene, de overige diensten vanuit Wissenkerke-Geersdijk. De online-diensten zijn live of later te beluisteren via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft u de Orde van Dienst hieronder aan.

Voor ouders met kinderen zijn er gedurende de Veertigdagentijd verschillende items zichtbaar op de website van de kerk. Het is mogelijk om zelf het materiaal te bekijken en te gebruiken dat normaal gesproken bij de kindernevendienst aan bod zou komen. Thema is in deze periode ‘Een spoor van liefde’. U wordt doorgeleid naar ww.debijbel.nl, voor ‘Bijbel Basics’. Voor gebruik is wel nodig dat u een (gratis) account aanmaakt. Van Kerk in Actie is ook leuk materiaal zichtbaar gemaakt. Een vrolijk lied, en we zien hoe Rainbow de Duif de wereld verkent.

De eerstvolgende online-dienst vindt plaats op zondag 21 maart. Deze dienst wordt gehouden vanuit De Katse Kerk, om 11.00 uur en is online live of later te beluisteren. Voorganger is ds. Karin van den Broeke zijn.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Kledinginzameling door de diaconie
Vandaag is het zover! Op zaterdag 13 maart vindt (of vond) een kledinginzamelingsactie plaats: https://www.pgdeontmoeting.nl/nieuws/inzameling-van-kleding-en-linnengoed-voor-stichting-hcr-hulp-aan-roemenie/

Online gespreksbijeenkomsten
De pastorale raad heeft besloten voor de maand maart opnieuw twee momenten te prikken waarop online ontmoetingen plaatsvinden. Inhoud van de bijeenkomsten is gericht op uitwisseling: ‘hoe gaat het met je in deze coronatijd?’ Om structuur aan de bijeenkomsten te geven biedt de predikant enkele bezinnende teksten aan die de tongen los kunnen maken.
Data: dinsdag 16 maart, 19.30 - 20.45 uur en woensdag 17 maart, 14.00 - 15.15 uur.
U kunt zich aanmelden bij de predikant: kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl
Pastorale raad

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken:

Bankrekeningen
Wissenkerke – Geersdijk

CvK
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046

Kats – Kortgene

CvK
NL 16 RABO 03737.23.598

Diaconie
NL 31 RABO 03737.38.072Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.
Zondag 14 maart, Opstandingskerk te Wissenkerke (online):


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Leo Polderman

Zang: Krijn Begthel en Karin Leendertse

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 216: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 216: 3

Kindermoment

Lied: Wij zijn voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Lied: 547: 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jozua 4, 19 - 5,1.10-12

Lied: 122: 1 en 2

Schriftlezing: Johannes 14, 15-17.25-28

Lied: 601 (drie coupletten)

Overweging

Lied: 1001 (drie coupletten)

Mededelingen door ouderling van dienst

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 1014: 1, 4 en 5

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus