Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 26 juli 2020 (online)

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 26 juli 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting
9.30 uur, Opstandingskerk te WissenkerkeVoorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Anton Datema


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 213: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 213: 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, maar delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 146c: 1 en 5

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: I Koningen 6, 1.12-13.37-38

Lied: 119: 46 en 47

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 13, 47-48

Lied: 971 (drie coupletten)

Verkondiging

Lied: 823: 1, 2 en 5

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 421 (3x)

Zegen + Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus