Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 19 juli 2020 (online)

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 19 juli 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Kees Borgdorff

Vooraf:orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied:217: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 217: 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 305

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Prediker 3, 1-8

Lied: 86: 1 en 5

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 13, 24-30.36-43

Lied:765 (zes coupletten)

Verkondiging

Lied:845 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 825: 1 en 5

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus