Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 13 december 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orde van Dienst, zondag 13 december 2020, Opstandingskerk in Wissenkerke

Doop Lorèn Matthijsse

Voorganger: Ds. Karin van den Broeke

Organist: Leo Polderman

Ouderling: Conny Trimpe - Boot

Diaken: Karin Leendertse - van Oeveren

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 286: 1 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 461

Ontsteken van de Derde Adventskaars

Kyriëgebed

Lied: 463: 1, 4, 6, 7 en 8

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 60,1

Lied: psalm 84: 2 en 3

Schriftlezing: Johannes 3, 22-30

Lied: 969

Verkondiging

Lied: 348: 1 en 2

Mededelingen

BEDIENING VAN DE DOOP

Intocht dopeling

Lied: 354: 1, 2 en 3

Inleiding op de doop

Doopouders: Richard en Tessa Matthijsse - Duim

Aan haar ouders zal een vraag gesteld worden, waarmee zij aan kunnen geven met welke intentie zij vandaag de doop voor hun kind vragen.

Doopvragen (ouders gaan hier staan)

Beloven jullie de kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd

met liefde en zorg te omringen?

Beloven jullie hen op te voeden

in de geest van het evangelie van Jezus Christus

en hen in liefde trouw te blijven

welke weg zij in de toekomst ook zullen gaan?

Beloven jullie zo elkaar en jullie kinderen

aan God op te dragen?

Bediening van de doop

Roepen van de namen

Doop

Zegen

Doopkaars

Lied 354: 4 en 5

Overhandiging van de doopkaart

Geloofsbelijdenis: 340b

Gebed voor de dopeling en voor hen die haar levensweg delen

Dankgebed en Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: 421 (3 x)

Zegen

Amen (gezongen, 431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus