Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 12 juli 2020 (online)

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Liturgie voor zondag 12 juli 2020,
Protestantse gemeente De Ontmoeting

9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Leo Polderman


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 210: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 210: 3

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 975: 1 en 2

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: I Koningen 3, 5-28

Lied: 111: 1 en 6

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 13, 1-9.18-23

Lied: 313: 1 en 3

Verkondiging

Lied: 330 (2 x)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 425

Zegen + Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus