Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 5 juli 2020 (online)

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Logo
Liturgie voor zondag 5 juli 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting
9.30 uur, Opstandingskerk te WissenkerkeVoorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de Moor

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 280: 1, 5 en 6

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 221: 1 en 2

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 304 (drie coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: I Koningen 1, 28-31

Lied: 65: 1 en 2

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 11, 25-30

Lied: 315 (drie coupletten)

Verkondiging

Lied: 849 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

In Memoriam

Lied 730: 1

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 416 (vier coupletten)

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus