Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief - online - 28 juni 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 28 juni 2020, Protestantse gemeente De OntmoetingVoorganger: ds. Karin van den Broeke
Organist: Suus de MoorVooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 216: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 216: 3

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: 867 (twee coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 29, 4-14

Lied: 89: 1 en 5

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 25, 14-30

Lied: 823: 1, 2 en 5

Verkondiging

Lied: 791: 1, 4 en 5

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied:1014 (vijf coupletten)

Zegen ~ Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus