Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, online dienst 14 juni 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 14 juni 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting
9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Organist: Leo

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 215: 1, 2, 3 en 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 215: 5, 6 en 7

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar


Kyriëgebed

Glorialied: 305 (drie coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 12, 1-6

Lied: 100 (vier coupletten)

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 20, 1-16

Lied: 991: 1, 3, 5, 6 en 7

Verkondiging

Lied: 1001 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 425 (één couplet)

Zegen + Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus