Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 7 juni 2020 - online kerkdienst

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Liturgie voor zondag 7 juni 2020, Protestantse gemeente De Ontmoeting
9.30 uur, Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den BroekeVooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 283: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Kindermoment

Kinderlied:

Kyriëgebed

Glorialied: 304 (drie coupletten)

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 34, 4-9

Lied: 150 (twee coupletten)

Schriftlezingen Nieuwe Testament: Matteüs 13, 44-46 en Matteüs 28, 16-20

Lied: 362 (drie coupletten)

Verkondiging

Lied: 687 (drie coupletten)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied:923 (drie coupletten)

Zegen + Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus